16. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

18.12.2021 - 28.02.2022

16 BIENALE 2021 OBALKA

Ubehlo tridsať rokov od založenia najvýznamnejšieho výtvarného podujatia vojvodinských Slovákov. Založením Galérie Zuzky Medveďovej roku 1989 a o dva roky neskoršie, roku 1991 založením a usporiadaním prvého bienále slovenských akademických maliarov, grafikov a sochárov vznikli podmienky pre integráciu vrcholných dosahov výtvarnej tvorby slovenských výtvarných umelcov do korpusu súčasnej slovenskej kultúry v Srbsku. Bez tohto podujatia, ktoré tohto roku jubiluje, to by nebolo možné.

15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

14.12.2019 - 29.02.2020

15 BIENALE 2019 OBALKA

Blíži sa 30-te výročie založenia tohto najvýznamnejšieho výtvarného podujatia Slovákov v Srbsku. V priebehu 15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku vystavovalo tu svoje najnovšie práce vyše päťdesiat akademických maliarov, grafikov, sochárov a profesionálnych výtvarníkov, členov profesionálnych združení výtvarníkov v Novom Sade a Belehrade (ULUV a ULUS). Najnovšie stretnutie s aktuálnou tvorbou slovenských výtvarníkov na týchto priestoroch zoskupilo znovu vyše dvadsať autorov. Badať však s odstupom času zmenu generácií našich aktuálnych výtvarníkov. Na výtvarnú scénu pribudli v poslednom desaťročí početné mladé výtvarníčky školené najmä na Akadémii umení v Novom Sade.

14. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

16.12.2017 - 31.12.2017

14 BIENALE OBALKA

Najväčšie výtvarné podujatie vojvodinských Slovákov zotrváva už vyše dvoch a pol desaťročia a zaujalo významné miesto v súčasnej kultúre. Výtvarná tvorba profesionálnych výtvarníkov je veľmi úspešným segmentom produktívnej kultúry Slovákov v Srbsku, keď sa čoraz viac zaoberáme pestovaním kultúrnych tradícií a na vytváranie nových hodnôt, akoby bolo čoraz menej síl. Výtvarné umenie sa však rozrastá a nadobúda dimenzie, o ktorých sme ani nie v tak dávnej minulosti netušili.

13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

05.12.2015 - 31.12.2015

13 bienale obalka

Výtvarné umenie vojvodinských Slovákov sa nenávratne stalo nedeliteľnou súčasťou aktuálnej slovenskej kultúry v Srbsku aj vďaka najvýznamnejšiemu podujatiu slovenských výtvarníkov na tomto území.

Takmer štvrťstoročné zotrvávanie tejto prehliadky aktuálnej tvorby akademicky školených výtvarníkov nám umožnilo kontinuovaný nadhľad a hodnotenie ich tvorby. To ponúka usústavniť tento bohatý a rozvetvený segment súčasnej kultúry vojvodinských Slovákov. Bienálna spoločná výstava v Petrovci je vlastne médiom formovania a zotrvávania tohto segmentu.

12. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 07.-31.12.2013

12-bienaleÚstredné výtvarné podujatie vojvodinských Slovákov sa uskutočňuje v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci za jemne nadštandardnej účasti našich akademicky školených výtvarníkov a profesionálnych maliarov, grafikov a sochárov. Dvanáste bienále zoskupilo dvadsiatich štyroch výtvarných umelcov, ktorí vypracovali vyše štyridsať prác – prevažne malieb. Grafiky a priestorový prejav – čiže sochy sú menej zastúpené.
Maľby na 12. bienále vystavujú Ján Agarský, Miško Bolf, Michal Ďurovka, Viera Fajndovićová-Súdiová, Mária Galátová-Ćirovićová, Mária Gašková, Martin Kizúr, Jozef Klátik, Ivan Križan, Pavel Pop, Zvonimír Pudelka, Miloslav Súdi, Jaroslav Šimovič a Rastislav Škulec. Dôkazom toho, že maľba môže prestúpiť vlastné tradičné rámce, sú práce Jozefa Klátika a Zvonimíra Pudelku, ktoré sú vlastne svojrázne maľby – objekty, či nástenné inštalácie.

11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 10.12.-31.12.2011

2011 11-BienaleTohto roku koncom novembra uplynulo dvadsať rokov od založenia ústredného výstavného podujatia slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov v Srbsku. Prehliadka aktuálnej tvorby slovenských vojvodinských akademických maliarov, grafikov a sochárov dáva nám možnosť nazrieť a zvážiť, kam smeruje naše výtvarné umenie, tvoriace významný segment súčasnej kultúry slovenského spoločenstva v Srbsku.
Jedenáste bienále predstavuje ukážku z najnovšej tvorby dvadsaťjeden našich výtvarných umelcov. Podujatie má pevné jadro, ktoré tvorí skupina výtvarníkov vystavujúcich svoje práce pravidelne už dvadsať rokov. Túto skupinu výtvarníkov treba mať na zreteli , aj keď hovoríme o súčasnom slovenskom vojvodinskom umení na sklonku 20. a začiatku 21. storočia.

10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 06.12.- 31.12.2009

2009 10-BienaleGaléria Zuzky Medveďovej oslávila tohto roku 20 činnosti. Založená bola 1. júla 1989 a stala sa v uplynulom období najvýznamnejšou výtvarníckou inštitúciou slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku. V priebehu 20 rokov v Galérii Zuzky Medveďovej bolo realizovaných 75. výstav. Expozícia 10. bienále je 77. výstava v týchto priestoroch a patrí už do tretieho desaťročia pôsobenia.
Bienále slovenských výtvarníkov bolo založené v nepokojných časoch roku 1991 ako výtvarná prehliadka aktuálnej tvorby slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov. Vernisáž 1. bienále sa uskutočnila 23. novembra 1991. Od toho času každý druhý rok vďaka tomuto ústrednému výtvarnému podujatiu Slovákov v Srbsku máme možnosť pozrieť sa, kam speje umelecká tvorba našich špičkových výtvarníkov.

9. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 10.11.-31.12.2007

9-bienale 2007

Najväčšia a najvýznamnejšia výtvarná manifestácia Slovákov v Srbsku – uskutočňujúca sa každý druhý rok – si získala patričné renomé a pevnú pozíciu v kalendári najvýznamnejších pravidelných kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov. Bienálna prehliadka aktuálnej tvorby slovenských akademických a profesionálnych (členov profesionálnych výtvarných združení) výtvarných umelcov sa uskutočňuje už deviatykrát a dáva nám možnosť nazrieť čo nového v tvorbe našich popredných výtvarníkov, s čím sa zaoberali v priebehu dvoch uplynulých rokov, ale aj oboznámiť sa s novými, mladými výtvarníkmi, ktorí poznačia našu výtvarno-umeleckú budúcnosť. Výtvarná tvorba vojvodinských Slovákov aj vďaka tejto výtvarnej manifestácii sa stala plnoprávnym, bohatým a rozvetveným segmentom našej súčasnej kultúry.

8. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore - 26.11.-31.12.2005

8 bienale obalka

Od založenia bienálnej výstavnej manifestácie slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore tohto roku ubehlo pätnásť rokov. V priebehu toho času na výstavných prehliadkach v dvojročných intervaloch koncom nepárnych rokov milovníci výtvarného umenia a odborná verejnosť si mohli v Galérii Zuzky Medveďovej pozrieť aktuálnu výtvarnú tvorbu našich akademických a profesionálnych (členov profesionálnych výtvarníckych združení – ULUV, ULUS...) výtvarných umelcov. Zároveň existencia tejto manifestácie umožnila i inštitucionálne včlenenie výtvarnej tvorby slovenských výtvarníkov do kontextu súčasnej kultúry Slovákov na týchto priestoroch, ako jeden z najbohatších a najvýznamnejších segmentov.

7. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore - 19.12.-31.12.2003

7-bienale 2003

Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore sa stáva pevne zachodenou a renomovanou výtvarnou manifestáciou kultúry Slovákov na týchto priestoroch. Ako jedinečná a najvýznamnejšia výtvarná manifestácia Slovákov v Srbsku a Čiernej Hore – od minulého bienále – značne si zväčšila počet účinkujúcich umelcov a umožňuje nám dobrý prehľad a jedinečný pohľad na aktuálnu chvíľu nášho súčasného výtvarníctva.
Na 7. bienále predstavili svoje najnovšie práce 22 umelci. Teda rovnaký počet ako pred dvoma rokmi. Výstavný priestor Galérie Zuzky Medveďovej sa pomaly, ale iste stáva byť primalý pre všetky práce, čo nás samozrejme teší.

6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 15.12.-31.12.2001

2001 6 bienale

Ubehlo desať rokov od založenia najvýznamnejšej výtvarnej manifestácie juhoslovanských Slovákov – Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii. Znamenalo to zároveň aj inštitucionalizáciu slovenského výtvarníctva u nás, čo podstatne prispelo ku kompletizácii súčasnej slovenskej kultúry na týchto priestoroch. Naša súčasná výtvarná tvorba sa tak stala sférou kultúry, ktorá neustále rozširuje súčasnú senzibilitu a umelecké cítenie, zamedzujúc ospalosť ducha. Aj náplň 6. bienále – prvého v novom storočí a miléniu – tomu plne nasvedčuje. Smerovanie ducha 22 umelcov hovorí o tom fluide, ktorý iba prichádza.

5. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 18.12.-31.12.1999

42 5-bienale-profesionalov 1999 i

Najvýznamnejšia výtvarná manifestácia Slovákov v Juhoslávii sa dožíva malého jubilea. Založené roku 1991 – Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii – si zachovalo kontinuitu a na sklonku storočia sa uskutočňuje už po piaty raz. Zároveň je tohtoročné bienále o to dôležitejšie, že i jeho organizátor Galéria Zuzky Medveďovej oslavuje desať rokov úspešnej a plodnej činnosti. Organizácia bienále by sa viac do budúcna nemala stať otáznou, lebo si už po rokoch aj naša širšia kultúrna verejnosť začína uvedomovať význam a jedinečnosť výtvarnej manifestácie prehliadkového typu.
Na 5. bienále vystavovalo svoje práce šestnásť našich umelcov. Vystavujú maľby, grafiky a kresby, ale i nástenné objekty a fotozáznami z umeleckých akcií. Expozíciu tvoria dva celky: v prvom sú práce umelcov figurálnych smerovaní a v druhom sú práce smerujúce k abstrakcii. Takmer všetci výtvarníci sa predstavujú svojimi najnovšími prácami.

4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 22.11.- 31.12.1997

Tohtoročné (prvé) Medzinárodné sympózium o výtvarnom umení Slovákov v Juhoslávii a 4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii pomerne dlho hľadali chodník k sebe. Presnejšie, potrvalo hľadanie odpovede na otázku, či tieto dve náročné podujatia zorganizovať v ten istý deň (22.11.1997). organicky k sebe nesporne patria, takže je zrejme dobre, že účastníci sympózia v podvečer výtvarníckymi farbami voňajúceho maratónu mali príležitosť uvoľniť sa pri dielach výtvarných umelcov.
Na Štvrtom bienále bolo zastúpených 19 autorov, čo je doteraz najväčší počet, keďže na tých premiérnych, roku 1991, vystavovalo 17, r. 1993 iba 13 a pred dvoma rokmi prezentovalo svoje práce 17. V dôsledku neistoty a ohraničeného časopriestoru, v ktorom sa ocitol organizátor (všetci predsa vedia: bez ohľadu na skutočnosť, že podujatia podpisujú inštitúcie, najčastejšie za nimi stojí jeden, alebo zopár jednotlivcov), prvý raz, odkedy funguje toto bienále, na vernisáži chýbal katalóg.

3. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 17.12.– 31.12.1995

3-BIENALE 1995

V rámci súčasnej kultúry Slovákov v Juhoslávii sa usporadúvajú rôzne prehliadky súčasnej kultúrnej tvorivosti (divadelná, spevácka, folklórna, atď.), ktoré podnecujú početných zanietencov, aby svojou tvorbou a činnosťou zachovávali a obohacovali jej existenciu a úroveň. Všetky tieto prehliadky však zoskupujú hlavne amatérov a ochotníkov. Výtvarná manifestácia Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii v Petrovci od samotného začiatku roku 1991 až dodnes zoskupuje iba profesionálov. Je to teda jediná prehliadky súčasnej umeleckej tvorby Slovákov v Juhoslávii, na ktorej periodicky každý rok svoje umelecké artefakty predstavujú verejnosti iba profesionáli.

2. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 17.12.- 31.12.1993

2 bienale obalka

Profesionálne výtvarné umenie na týchto priestoroch má takmer storočnú tradíciu. Na prelome storočí náš prvý akademický maliar Karol Miloslav Lehotský (1879-1929, 4. Marca si pripomíname na 75. výročie úmrtia) – hypersenzitívny umelec a podivín, nepochopený od okolitého prostredia – rukou profesionála portrétoval našich sedliakov v Hložanoch, v Petrovci a v iných okolitých osadách. Tiež zvečnil svoje jedinečné zážitky okolitej prírody na svojich krajinomaľbách.

1. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 23.11.- 08.12.1991

1.-bienale-slovenskeho-vytvarneho-umeniaPomocou novej výtvarnej manifestácie, ktorá prvýkrát prebiehala od 23. novembra do 8. decembra tohto roku v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci, naša bohatá výtvarná tvorba sa mohla v ešte väčšej miere dostať do nášho kultúrneho povedomia. Prvé bienále slovenského vojvodinského výtvarného umenia malo predovšetkým za úlohu zoskupiť našich popredných výtvarných umelcov - profesionálov a umožniť našej kultúrnej verejnosti zvážiť stav a prehodnotiť špičkové dosahy nášho výtvarného umenia.

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB