Галерији Зуске Медвеђове за 20-ти рођендан

 У 2009 години војвођански Словаци се подсећају на годишњице вредне пажње водећих институција културе, за које им по први пут на свој начин честита и ново основан Завод за културу војвођанских Словака. Једна од њих је и Галерија Зуске Медвеђове из Петровца, која 1. јула 2009 слави 20 година од оснивања и континуираног рада на очувању, повећању и развоју словачке ликовне сцене.

 У току 20 година у овој Галерији је створена богата збирка уметничких дела, коју карактеризује наиме равнотежа жанра и промишљена политика излагачких активности. За ово захваљујемо како ликовним уметницима из редова војвођанских Словака, којих достигнућа се често мере по светским критеријима као и стручном раду водећих личности галерије. Не свака област културе војвођанских Словака може да се похвали оваквим билансом, који је у ствари резултат континуираног рада и добрих основа постављених у прошлости.

 Промишљен и систематски приступ ка ликовном стваралаштву војвођанских Словака у себи обухвата и област управљања ликовним културним наслеђем. Ради се о комплексним и одговорним активностима, које у исто време могу бити креативне и инспирационе. Наиме, преношење културних артефаката из генерације на генерацију, њихово обухватање у нове контексте, непоновљива интеракција са околином али и својом историјом, омогућује да ове културне вредности преузимају нова значења и да своје приче причају од почетка.

 20-ту годишњицу Галерије Зуске Медвеђове славимо управо на дан њеног оснивања својственом контекстуализацијом и ауто-актуализацијом, када у Заводу за културу војвођанских Словака представљамо културној јавности Новог Сада десет, до недавно у врло лошем стању, данас већ рестаурираних уљаних слика наше прве академске сликарке. Ови радови на дан 20-те годишњице сведочиће о богатом ликовном наследству војвођанских Словака, истичући људску креативност и културну различитост. За овим кораком, ће сигурно следити нови кораци, слични у својој иновативности а исто тако различити својим садржајем. Када у овим резолуцијама будемо успешни, онда ће рад нашег Завода бити сврсисходан а култура војвођанских Словака бити интегрисана на основу својих специфичности.

директорка Завода за културу војвођанских Словака

Милина Склабински

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB