Уметничка оријентација Зуске Медвеђове

slide 01

Темељно знати и проценити стваралаштво Зуске Медвеђове није могуће без тога да се приближи и разјасни особит традиционалан ток у словачкој ликовној уметности и без познавања његових тенденција у историјском контексту.

Овај особит ток, стваралаштвом усмерен на сеоску тематику, уствари на народно-жанровско сликање и на свом почетку и на портретирање истакнутих личности из народног живота, настао је половином 19. века као штуровска иницијатива, која се манифестовала и у ликовној форми. На самом почетку ове иницијативе стајао је сликар и литограф Петар Михал Бохуњ (1822-1879), који је у „татранском Орлу“ (1846) објавио ликовни програм, који је дефинисао његов циљ да издаје ручно фарбане литографске слике словачке народне ношње, слике словачког крајолика и портрете истакнутих личности. Овако тематски оријентисан програм – примењен на живот војвођанских словака – близак је ликовно-тематској оријентацији сликарке Зуске Медвеђове.

У Словачкој се ликовна тежња народно-жанровског сликарства изразила наиме у 90-тим годинама 19. века. Најзначајнији уметници у том периоду су били Јозеф Ханула (1863-1944) и ликовни уметници из тзв. Групе угарско-словачких сликара, основане иницијативом сликара Јарослава Аугуста (1878-1970), која је себи дала за циљ да ликовно обради живот словачког села. У ову групу осим Јарослава Аугуста спадали су и Густав Маллy (1879-1952) и Емил Пацовски (1879-1948).

Први академски сликар из редова војвођанских Словака – Карол Милослав Лехотски (1879-1929), родом из Лалића, на позив свог колеге и пријатеља са прашке академије Јарослава Аугуста, такође је излагао у оквиру овог првог ликовног удружења у Словачкој а под његовим утицајем се одређено време посветио сеоском народном жанру и народно-жанровском портрету.

У контексту историје уметности словака у Југославији – сада Србији, можемо дакле да констатујемо одређену повезаност ликовног стваралаштва Зуске Медвеђове на овај период стварања Карола Милослава Лехотског.

Утицај ликовног програма Групе угарско-словачких сликара још се дуго осећао, да би досегнуо врхунац у ликовном делу Мартина Бенке (1888-1971), који је Зузку Медвеђову и посетио за време његове посете у Петровцу, 1934 године. Његова монументализмом традиционална фолклоризујућа форма народо-описног сликања досеже врхунац а уједно се и завршава.

Потребно је нагласити, да су двадесете године прошлог века у словачкој ликовној уметности – са елементима луминизма и са доминацијом жанровског и народо-описног сликања – биле на нивоу размишљања као пред крај 19. века а само тридесете године прошлог века, када је Зузка Медвеђова завршила студије и радила у Петровцу, уметници Микулаш Галанда (1895-1938) и Људевит Фула (1902-1980) словачко ликовно стваралаштво померају ка модерни.

Ликовно стваралаштво Зуске Медвеђове треба посматрати и вредновати у овим релацијама, због тога што ова уметница излази из наведених координата традиције народно-жанровског сликања и остаје верна томе до краја свог живота, необазирујући се на нове уметничке ставове о ликовном стваралашту у савременом сликарству.

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB