Уметничка збирка

У периоду оснивања Музеја војвођанских Словака, 2012. године, фонд Галерије је прешао под управу Музеја. Крајем 2015. године, Музеј војвођанских Словака је започео процес стручне обраде предмета уметничке збирке. Музеј је ангажовао стручне сараднике из Музеја Војводине за стручно обрађивање и дигитализовање радова Зуске Медвеђове. У првој половини 2020. године рађена је ревизија и реинвентаризација уметничке збирке. Након ревизије приступило се стручној обради збирке.

Уметничка збирка броји више од 1200 предмета и сви предмети су дигитализовани. У збирци се налази заоставштина наше прве академске сликарке Словакиње у Србији Зуске Медвеђове, њена уља на платну, цртежи, скице, акварели. Такође слике и цртежи нашег првог академског сликара Карола Милослава Лехотског. У уметничкој збирци се налазе и радови више од 70 словачких војвођанских академских сликара, сликара аматера и сликара наиве.

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB