Zoznam výstav v Galérii

 1.   01. 7. 1989 – 20. 10. 1989 - Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – Výstava 54 obrazov, ktoré tvoria prvú stálu expozíciu GZM;
 2.   28. 10. 1989 – 19. 11. 1989 – Pavel Čáni: Grafiky – retrospektívna výstava 1979 – 1989;
 3.   09. 12. 1989 – 24. 12. 1989 – Jeseň ’89 – Kolektívna výstava výtvarných umelcov amatérov z B. Petrovca a okolia;
 4.   18. 5. 1990 – 1. 6. 1990 – Pavel Báďonský: Ja, Picasso a ženy – samostatná výstava portrétov a aktov;
 5.   9. 6. 1990 – 9. 7. 1990 – Nový život – Nové umenie/New Life – New Art – medzinárodná výstava mail-artu (Projekt časopisu Nový Život);
 6.   3. 11. 1990 – 25. 11. 1990 – Martin Kizúr: Maľby a grafiky – samostatná výstava
 7.   22. 12. 1990 – 12. 1. 1991 – Chmeľ (maľby, kresby, grafiky) – kolektívna tematická výstava 29 umelcov;
 8.   10. 8. 1991 – 20. 8. 1991 – Michal Hasík: Nožničkový výstrih, koláž, maľba – samostatná výstava;
 9.   21. 9. 1991 – 1. 10. 1991 – Westeast – kolektívna výstava avantgardnej umeleckej asociácie;
 10.   23. 11. 1991 – 8. 12. 1991 – 1. bienále slovenského vojvodinského umenia Petrovec ’91 – kolektívna výstava;
 11.   21. 12. 1991 – 21. 1. 1992 – Kone – kolektívna tematická výstava;
 12.   8. 2. 1992 – 23. 2. 1992 – Giga Duragić – Dile – samostatná výstava;
 13.   16. 5. 1992 – 1. 6. 1992 – Liber – spoločná výstava študentov II. ročníka Akadémie v Novom Sade a prof. Bogdanky Poznanovič;
 14.   1. 8. 1992 – 16. 8. 1992 – Neznáma a známa Zuzka – výstava skíc, študijných kresieb a malieb z prvého tvorivého obdobia maliarky Zuzky Medveďovej;
 15.   31. 10. 1992 – 15. 11. 1992 – Ľuboslav Majera: Scénický medzičas – samostatná výstava malieb, kresieb, papierových sôch a masiek;
 16.   23. 4. 1993 – 16. 5. 1993 – Ján Chlpka: Prvá cesta k imaginácii – samostatná výstava;
 17.   29. 5. 1993 – 20. 6. 1993 – Komunikácia áNO – výstava neuskutočnenej výstavy v Bratislave 16 slovenských výtvarníkov z Juhoslávie;
 18.   6. 08. 1993 – 6. 9. 1993 – Výstava kovačickej skupiny insitných umelcov – kolektívna výstava;
 19.   17. 12. 1993 – 31. 12. 1993 – 2. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’93 – kolektívna výstava;
 20.   1. 7. 1994 – 1. 8. 1994 – Oľga Babylonová-Garayová (1905 – 1988) – výstava 35 obrazov, skíc a ilustrácií (autorkin závetný dar GZM);
 21.   5. 8. 1994 – 28. 8. 1994 – Martin Jonáš – retrospektívna výstava malieb a grafík pri príležitosti 70-tých narodenín autora;
 22.   3. 9. 1994 – 18. 9. 1994 – Súčasné tradičné umenie zo Slovenska – výstava a umelecký večierok so Stanom Filkom a Michalom Murínom;
 23.   30. 9. 1994 – 31. 10. 1994 – Ivan Križan – retrospektívna výstava pri príležitosti 50.-tých narodenín autora;
 24.   16. 12. 1994 – 16. 1. 1995 – Michal Madacký – výstava výtvarných a reklamných fotografií;
 25.   22. 4. 1995 – 28. 5. 1995 – Michal Kiráľ (1955 – 1995) – retrospektívna výstava voľnej grafiky, kresieb, ilustrácií a grafického dizajnu;
 26.   24. 6. 1995 – 9. 7. 1995 – Anna Víziová-Kopčoková – samostatná výstava obrazov;
 27.   4. 8. 1995 – 10. 9. 1995 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výber z diela;
 28.   7. 10. 1995 – 5. 11. 1995 – 250 rokov života vo Vojvodine – kolektívna tematická výstava;
 29.   7. 12. 1995 – 31. 12. 1995 – 3. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’95;
 30.   2. 8. 1996 – 8. 9. 1996 – „Národná galéria“ – kolektívna tematická výstava portrétov národno-kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, umelcov a divadelníkov;
 31.   7. 12. 1996 – 31. 12. 1996 – Mária Galátová-Ćirovićová – samostatná výstava obrazov;
 32.   10. 5. 1997 – 25. 5. 1997 – Đula Šanta – Ján Triaška – dvojvýstava obrazov;
 33.   7. 6. 1997 – 1. 7. 1997 – Ivan Popovič – samostatná výstava kresleného humoru a ilustrácií;
 34.   1. 8. 1997 – 1. 9. 1997 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava k 100. výročiu narodenia;
 35.   22. 11. 1997 – 31. 12. 1997 – 4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’97 – spoločná výstava;
 36.   28. 2. 1998 – 22. 3. 1998 – Ján Bačúr – samostatná výstava;
 37.   7. 8. 1998 – 7. 9. 1998 – Viera Fajndovićová-Súdiová – retrospektívna výstava;
 38.   7. 11. 1998 – 7. 12. 1998 – Mária Gašková – retrospektívna výstava;
 39.   29. 1. 1999 – 28. 2. 1999 – Pavel Pop – samostatná výstava perokresieb a grafík;
 40.   27. 8. 1999 – 12. 9. 1999 – Alžbeta Čížiková – samostatná výstava;
 41.   18. 9. 1999 – 18. 10. 1999 – Výstava 1,2,3,4 – spoločná výstava štyroch študentov maliarstva, sochárstva a grafického dizajnu – Ján Triaška, Jelena Gvozdenac, Manojlo Maravić a Vladan Joler z Akadémie umení v Novom Sade;
 42.   18. 12. 1999 – 31. 12. 1999 – 5. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’99 – spoločná výstava;
 43.   15. 7. 2000 – 13. 8. 2000 – Sava Stojkov – samostatná výstava obrazov;
 44.   18. 8. 2000 – 10. 9. 2000 – Vladimír Urbanček – samostatná výstava olejomaľieb;
 45.   20. 10. 2000 – 20. 11. 2000 – Mira Brtková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jej 70-tých narodenín;
 46.   28. 12. 2000 – 29. 1. 2001 – Jozef Klátik: O maľbe , o soche – samostatná výstava;
 47.   3. 8. 2001 – 3. 9. 2001 – Jaroslav Šimovič – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jeho 70-tých narodenín;
 48.   19. 10. 2001 – 19. 11. 2001 – Ján Agarský – samostatná výstava obrazov;
 49.   15. 12. 2001 – 31. 12. 2001 – 6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’01 – spoločná výstava;
 50.   9. 3. 2002 – 8. 4. 2002 – Vlastislav Cesnak – samostatná výstava obrazov;
 51.   2. 8. 2002 – 2. 9. 2002 – 50. rokov insitného maliarstva v Kovačici – spoločná výstava 29 maliarov;
 52.   22. 11. 2002 – 22. 12. 2002 – Milan Súdi – retrospektívna výstava olejomaľieb pri príležitosti jeho 60-tých narodenín;
 53.   16. 5. 2003 – 15. 6. 2003 – Jar 2003 – spoločná výstava insitných maliarov a maliarov amatérov z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Maglića, Kysáča a Pivnice;
 54.   9. 8. 2003 – 7. 9. 2003 – Akt v slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení 20. storočia – spoločná tematická výstava;
 55.   9. 11. 2003 – 30. 11. 2003 – Mária Máľachová (1908 – 1996) a insitné umenie v Petrovci a v okolí – spoločná výstava;
 56.   19. 12. 2003 – 31. 12. 2003 – 7. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’03 – spoločná výstava;
 57.   20. 5. 2004 – 20. 6. 2004 – Pavel Čáni – samostatná výstava;
 58.   6. 8. 2004 – 6. 9. 2004 – Insitný imaginizmus – spoločná výstava obrazov Anny Kňazovicovej, Nataše Mijailovićovej a Jána Chlpku;
 59.   10. 9. 2004 – 25. 9. 2004 – Pavel Pop – samostatná výstava olejomaľieb;
 60.   16. 10. 2004 – 28. 11. 2004 – Radovan Jandrić – samostatná výstava olejomaľieb;
 61.   29. 12. 2004 – 30. 1. 2005 – K. M. Lehotský – spomienková výstava obrazov pri príležitosti 120. výročia narodenia a 75. výročia smrti;
 62.   24. 4. 2005 – 22. 5. 2005 – Oľga Garayová-Babylonová (1905 – 1988) – spomienková výstava obrazov pri príležitosti 100. výročia narodenia.
 63.   5. 8. 2005 – 4. 9. 2005 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava obrazov pri príležitosti 20. výročia úmrtia;
 64.   26. 11. 2005 – 31. 12. 2005 – 8. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore, Petrovec ’05 – spoločná výstava;
 65.   26. 7. 2006 – 20. 8. 2006 – Ondrej Miháľ: Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine – výstava fotografií;
 66.   1. 11. 2006 – 26. 11. 2006 – Výtvarné umenie Slovákov vo Vojvodine v 20. storočí – jeden z možných pohľadov;
 67.   25. 5. 2007 – 15. 7. 2007 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava 45 olejomaľieb a pastelov;
 68.   3. 8. 2007 – 10. 9. 2007 – Ján Stupavský: Sochy a kresby – retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea;
 69.   12. 10. 2007 – 4. 11. 2007 – Mladá slovenská vojvodinská grafika – spoločná výstava grafík Jani Viergovej, Milana Grňu, Daniely Triaškovej, Martini Hlodovej a Maríni Čániovej;
 70.   10. 11. 2007 – 31. 12. 2007 – 9. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec ’07 – spoločná výstava;
 71.   23. 5. 2008 – 23. 6. 2008 – Výstava obrazov Zuzky Medveďovej pri príležitosti 5-teho výročia SVD – nová expozícia reštaurovaných olejomaľieb;
 72.   23. 8. 2008 – 30. 9. 2008 – Šesťdesiatka – umelecká výstava pri príležitosti životných jubileí Márie Gaškovej, Viery Fajndovićovej-Súdiovej a Pavla Popa;
 73.   19. 12. 2008 – 25. 1. 2009 – Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine – spoločná tematická výstava;
 74.   23. 5. 2009 – 7. 6. 2009 – Výstava Umeleckej besedy slovenskej – spoločná výstava 17 výtvarných umelcov zo Slovenska;
 75.   7. 8. 2009 – 7. 9. 2009 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – nová expozícia olejomaľieb pri príležitosti 20. výročia založenia Galérie Zuzky Medveďovej (1989 – 2009);
 76.   7. 11. 2009 – 22. 11. 2009 – Jozef Klátik – samostatná výstava pri príležitosti autorových 60 rokov života;
 77.   6. 12. 2009 – 31. 12. 2009 – 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec ’09 – spoločná výstava;
 78.   22. 5. 2010 – 30. 6. 2010 – 1. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava;
 79.   2. 9. 2010 – 3. 10. 2010 – Mira Brtková – samostatná výstava obrazov a sôch;
 80.   24. 11. 2010 – 16. 12. 2010 – Ján Agarský – samostatná výstava obrazov;
 81.   4. 12. 2010 – 19. 12. 2010 – Miško Bolf – samostatná výstava obrazov;
 82.   22. 12. 2010 – 31. 1. 2011 – Sava Stojkov – samostatná výstava obrazov;
 83.   14. 5. 2011 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – stála expozícia – 8. Noc múzeí;
 84.   19. 5. 2011 – 19. 6. 2011 – Vladimír Urbanček – retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea (70. rokov života);
 85.   4. 8. 2011 – 30.8. 2011 – Slovensko očami Karola Plicku – výstava fotografií – Karol Plicka (1894 - 1987);
 86.   10. 12. 2011 – 31. 12. 2011 – 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2011 – spoločná výstava;
 87.   29. 4. 2012 – 20. 5. 2012 – Jaroslav Šimovič – samostatná výstava obrazov;
 88.   25. 5. 2012 – 30. 6. 2012 – 2. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava;
 89.   3. 8. 2012 – 3. 9. 2012 – Ján Husárik: Smäd – samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea (70 rokov života);
 90.   7. 9. 2012 – 28. 9. 2012 – Zdenka Mária Madacká: Intonácie – samostatná výstava;
 91.   24. 11. 2012 – 16. 12. 2012 – Ján Agarský – samostatná výstava;
 92.   28. 12. 2012 – 27. 1. 2013 – Rastislav Škulec – samostatná výstava obrazov, sôch a umeleckých inštalácií;
 93.   18. 5. 2013 – 28. 6. 2013 – Michal Ďurovka – samostatná výstava obrazov;
 94.   25. 6. 2013 – 25. 7. 2013 – Vladimir Stepanov – samostatná výstava obrazov – akvarel;
 95.   2. 8. 2013 – 10. 9. 2013 – Pavel Čáni – samostatná výstava pri príležitosti životného jubilea (60 rokov);
 96.   20. 10. 2013 – 17. 11. 2013 – Ján Chlpka – samostatná výstava;
 97.   12. 2013 – 31. 12. 2013 – 12. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2013 – kolektívna výstava obrazov a sôch;
 98.   14. 3. 2014 – 11. 5. 2014 – Ivan Križan – samostatná retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea (70 rokov);
 99.   11. 4. 2014 – 11. 5. 2014 – Mária Gašková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea (70 rokov);
 100.   5. 2014 – 10. 6. 2014 – Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z 18. a 19. storočia majiteľa Ninka Radosavljevića z Valjeva (11. Noc múzeí);
 101.   7. 2014 – 31. 8. 2014 – 150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov – výstava pri príležitosti 25 rokov Galérie Zuzky Medveďovej – výstava obrazov z fondu galérie;
 102.   10. 2014 – 11. 11. 2014 – Radovan JandrićGrafiky – samostatná výstava;
 103.   12. 2014 – 26. 3. 2015 – 3. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava;
 104.   4. 2015 – 16. 5. 2015 – Daniela TriaškováGrafiky a koláže – piata samostatná výstava;
 105.   5. 2015 – 31. 7. 2015 – Výstava reštaurovaných miniatúr akademickej maliarky Zuzky Medveďovej;
 106.   8. 2015 – 13. 9. 2015 – Kovačické insitné umenie z Galérie insitného umenia v Kovačici pri príležitosti 60. výročia jej založenia;
 107.   10. 2015 – 15. 11. 2015 – Štefan Pavelka (1930 – 2013) – výstava kolorovaných perokresieb – samostatná výstava akademického maliara;
 108.   12. 2015 – 31. 12. 2015 – 13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2015 - kolektívna výstava obrazov a sôch;
 109.   3. 2016 – 21. 4. 2016 – Anna Babiaková – samostatná výstava obrazov a objektov;
 110.   5. 2016 – 15. 7. 2016 – Zvonimír Pudelka – Black & White – samostatná výstava akademického umelca (13. Noc múzeí);
 111.   8. 2016 – 5. 9. 2016 – Zuzka a Zuzka – spoločná výstava – Zuzka Medveďová (1897 - 1985) a Zuzana Chalupová (1925 – 2001). Slovenské národné slávnosti;
 112.   12. 2016 – 28. 2. 2017 – 4. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava;
 113.   4. 2017 – 19. 5. 2017 – Martin Kizúr: Austrálske pohľady – samostatná výstava malieb a grafík pri príležitosti autorových šesťdesiatin;
 114.   5. 2017 – 31. 7. 2017 – Grafika v Petrovci – kolektívna výstava piatich autorov (Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela Triašková, Anna Andrejićová, Emília Valentíková) z príležitosti osláv Dňa Petrovca a v rámci manifestácie 14. Noc múzeí;
 115.   10. 2017 – 20. 11. 2017 – Miroslav Cipár - samostatná výstava malieb, kresieb a ilustrácií;
 116.   12. 2017 – 31. 12. 2017 – 14. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2017 – kolektívna výstava obrazov a sôch;
 117.   4. 2018 – 27. 4. 2018 – Milan Súdi – samostatná výstava obrazov;
 118.   4. 2018 – 18. 5. 2018 – Michal Ďurovka Portréty – samostatná výstava obrazov;
 119.   5. 2018 – 31. 5. 2018 – Saňa Stvorcová – samostatná výstava obrazov (15. Noc múzeí);
 120.   10. 2018 – 11. 11. 2018 – Mária Gašková – samostatná výstava obrazov;
 121.   12. 2018 – 25. 1. 2019 – Geometrická abstrakcia vo výtvarnom umení vojvodinských Slovákov – výstava prác súčasných slovenských akademických výtvarníkov v Srbsku (Mira Brtková (1930 – 2014), Jozef Klátik, Rastislav Škulec, Marijan Karavla, Daniela Triašková, Emília Valentíková);
 122.   12. 2018 – 28. 1. 2019 – 5. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava 20 výtvarníkov.
 123.   3. 2019 – 12. 5. 2019 – Pavel Pop – samostatná výstava akademického grafika a maliara, pri príležitosti jeho životného jubilea;
 124.   5. 2019 – 23. 6. 2019 – Jozef KlátikPosúvanie - samostatná výstava akademického maliara, pri príležitosti jeho životného jubilea (16. Noc múzeí);
 125.   7. 2019 – 25. 10. 2019 – Zuzka Medveďová – výstava obrazov pri príležitosti 30. rokov Galérie Zuzky Medveďovej;
 126.   12. 2019 – 29. 2. 2020 – 15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2019 – kolektívna výstava obrazov a sôch;
 127.   10. 2020 – 20.11.2020 – Ján Bačúr – bard slovenského insitného umenia, maliar nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku – 67. samostatná výstava;
 128.   12. 2020 – 26. 3. 2021 – 6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku – kolektívna výstava;
 129.   11. 2021 – 10. 12. 2021 – Emília Valentíková-Labát – samostatná výstava malieb, grafík a sôch 2011 – 2021;
 130.   12. 2021 – 28. 2. 2022 – 16. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2021 - kolektívna výstava obrazov a sôch;
 131.   3. 2022 – 15. 4. 2022 – Vesna Opavská – Hlboké ekologické vrstvy – samostatná výstava;
 132.   5. 2022 – 3. 6. 2022 – Škulec - Agarský - Ďurovka (60 + 60 + 50) s profesorom Rakidžićom – Jubilanti – kolektívna výstava (18. Európska Noc múzeí a galérií);
 133.   8. 2022 – Zuzka MedveďováKresby;
 134.  17.12.2022 - 31.01.2023 - 7. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku, kolektívna výstava
 135.  11.03.2023 – 28.04.2023 – Mária Gašková, samostatná výstava obrazov
 136.  19.05. – 13.07.2023 – Ján Stupavský – Skulpturálne pulzovanie, samostatná výstava sôch a kresieb
 137.  06.08. – 31.10.2023 – Kovačické insitné umenie, kolektívna výstava obrazov
 138.  09. 12. 2023 – 29. 02. 2024 – 17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, kolektívna výstava
 139.  05. 04. – 12. 05. 2024 – Radovan Jandrić – Spomienky, samostatná výstava obrazov

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB