13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

05.12.2015 - 31.12.2015

13 bienale obalka

Výtvarné umenie vojvodinských Slovákov sa nenávratne stalo nedeliteľnou súčasťou aktuálnej slovenskej kultúry v Srbsku aj vďaka najvýznamnejšiemu podujatiu slovenských výtvarníkov na tomto území.

Takmer štvrťstoročné zotrvávanie tejto prehliadky aktuálnej tvorby akademicky školených výtvarníkov nám umožnilo kontinuovaný nadhľad a hodnotenie ich tvorby. To ponúka usústavniť tento bohatý a rozvetvený segment súčasnej kultúry vojvodinských Slovákov. Bienálna spoločná výstava v Petrovci je vlastne médiom formovania a zotrvávania tohto segmentu.

Trináste bienále zoskupilo, podobne ako aj predošlé, jemne nadštandardný počet výtvarných
umelcov – až dvadsiatich troch. Ako dvadsiateho štvrtého sme zaviedli spomienkovú účasť
Michala Kiráľa (1955 – 1995), ktorý sa predčasne pominul pred dvadsiatimi rokmi a toho roku
by sa dožil šesťdesiatich narodenín. Aj na 13. bienále sú najpočetnejšie dvojrozmerové maľby
Jána Agarského, Miška Bolfa, Pavla Čániho, Miška Ďurovku, Ľubky Ergovej, Viery FajndovićovejSúdiovej, Márie Gaškovej, Mariana Karavlu, Milana Súdiho a veľké formáty malieb Jasny Opavskej-Mraovićovej a Pavla Popa. Všetci s jemnými obmenami zotrvávajú aj v súčasnej tvorbe už od skorej v dobre známych koordinátach svojich maliarskych poetík a tematických určení. Pri technike suchého pastelu zotrváva maliarka Mária Galátová-Ćirovićová z Dobanoviec, tentoraz trošku voľnejšími výjavmi, než sme to mali príležitosť pozerať sa na minulých bienále.

Pri klasickej grafickej technike tlače z výšky zotrváva aj v súčasnosti akademická grafička Daniela Triašková z Petrovca, ktorá po tohtoročnej samostatnej výstave má vypracovaný cyklus grafických listov v duchu geometrickej abstrakcie, ktoré majú vlastne svoj pôvod v rovinnej krajine.

Po digitálnej grafike v tomto období siahli mladé výtvarníčky Vesna Opavská z Belehradu, Andrea Merníková z Pivnice a Saňa Stvorcová z Kovačice, ktorá sa na bienále zúčastňuje po prvýkrát. Saňa Stvorcová (1992) vyštudovala maľbu na Akadémii umení v Novom Sade tohto roku v triede profesora Dragana Matića.

Po klasickej grafickej tvorbe siahla aj mladá akademická grafička Martina Hlodová zo Starej Pazovy, avšak pozoruhodný je návrat kovačického rodáka Martina Kizúra z Austrálie ku grafickej tvorbe. Je to jeho prvá účasť na bienále s grafickými listami.

Okrem Stvorcovej na 13. bienále po prvýkrát vystavujú aj dve mladé grafičky z Akadémie umení v Novom Sade - Alena Klátiková (1991) z Petrovaradína a Anna Boťanská (1991) z Báčskeho Petrovca, ktoré vlani ukončili štúdium v triede Anice Radoševićovej. Obe sa nám však predstavili svojou aktuálnou maliarskou tvorbou abstraktného ladenia.

Keď ide o nekonvenčný výtvarný prejav na 13. bienále, máme na zreteli predovšetkým tvorbu Jozefa Klátika, ktorý sa v duchu neominimalistickej poetiky snaží prekonať obmedzenosť tradičnej maľby. Potom neobvyklú osrstenú maľbu Zvonimíra Pudelku na kozacej kožušine a jediný priestorový prejav na tohtoročnom bienále – inštalácie Rastislava Škulca.

Koncom minulého roka sa s nami rozlúčila pravidelná účastníčka Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku Mira Brtková, ktorá tak svojim menom a tvorbou, ako aj pravidelnou účasťou na tomto podujatí významne prispela k jeho afirmácii a dobrému menu. Po jej odchode do dejín nášho výtvarného umenia takmer symbolický význam má príchod troch mladých výtvarníčok po ukončení Akadémie umení v Novom Sade v minulom a tohto roku. To nasvedčuje životaschopnosť tak tohto bienálneho, umeleckého podujatia, ako aj výtvarného umenia vojvodinských Slovákov.

Vladimír Valentík,

komisár 13. bienále

Organizačný výbor:

Vladimír Valentík, predseda Umeleckej rady GZM a predseda Organizačného výboru 13. bienále

Mr. Pavel Čáni, ak. maliar, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci

Jozef Klátik, ak. maliar, profesor Akadémie umení v Novom Sade na dôchodku

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB