Петнаест година рада Галерије Зуске Медвеђове

Од свог оснивања 01. јула 1989 године до данас, Галерија Зуске Медвеђове постала је најзначајнија ликовна институција војвођанских Словака. Савремена ликовна уметност војвођанских Словака се и захваљујући Галерији Зуске Медвеђове у новијим временима институционализовала, као један од најживљих и најбогатијих сегмената савремене културе војвођанских Словака. За прошлих петнаест година, у изложбеним просторима Галерије Зуске Медвеђове завршно са 2004. годином, реализовало се шесдесет и једна изложба. Од тога више од половине (36 изложби и једна двојна изложба) биле су самосталне ликовне презентације пре свега водећих словачких војвођанских уметника, највише академских и професионалних, али и уметника-аматера и наивних уметника. Сетили смо се и Зуске Медвеђове, четири пута, због тога што је њен заветни поклон грађанима Петровца био импулс за оснивање ове галерије, меморијалним изложбама и на Михала Кираља (1955 – 1995), Олгу Гарај-Бабилон (1905 – 1988) и на првог академског сликара из редова војвођанских Словака Карола Милослава Лехотског (1879 – 1929). Самосталне изложбе смо реализовали приликом животних јубилеја уметника.

 Заједничких изложби у Галерији Зуске Медвеђове у периоду од 1989 – 2004 било је двадесет четири. Било је ту неколико изложби уметника-аматера и наивних уметника, неколико изложби алтернативног или експерименталног уметничког правца и неколико изложби са тематским усмерењем. Најзначајнија заједничка изложба која се одржава у непарним годинама од 1991 године је Бијенале словачких ликовних уметника у Србији и Црној Гори, или Југославији, која сваке друге године окупља и приказује радове више од двадесет словачких професионалних и академски учених уметника.

 У претходном периоду било је реализовано 7. бијенала. Приликом бијенала Галерија Зуске Медвеђове додељује уметницима Награду К. М. Лехотског за најбољу самосталну изложбу за претходни период од две године, као и Награду Ћирила Кутлика за животно дело.

 Од 1999. године Галерија Зуске Медвеђове, у сарадњи са редакцијом часописа „Нов живот“ (Nový život), организује Ликовно саветовање, на којем се анализирају питања из прошлости и савремена ликовна уметност војвођанских Словака.

 Галерија Зуске Медвеђове је у великој мери допринела афирмацији и популаризацији ликовне уметности војвођанских Словака у ширим размерима, како у нашој држави, тако и у Словачкој. У сарадњи са Канцеларијом за дијаспору из Словачке републике, 2000. године је организовала прву заједничку изложбу словачких академских и професионалних уметника из Југославије у Словачкој, под називом “Утицаји”. Такође је била један од организатора самосталне изложбе Павла Чањија у палати Председника у Братислави. Године 2001., је заједно организовала изложбу слика Зуске Медвеђове у Народном музеју у Београду а реализовала је и неколико презентација савремене ликовне уметности у Новом Саду (2002), у Кикинди и Београду (2004).

 У несрећним привредним и друштвеним условима Галерија Зуске Медвеђове је постала дакле значајна културна институција војвођанских Словака. Овом публикацијом хтели смо да одамо почаст петнаест година дугом путу и сетити се неких слика наших уметника, које смо већ имали могућност да видимо у изложбеним просторима Галерије Зуске Медвеђове.

Владимир Валенћик

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB