Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava 45 olejomalieb a pastelov

25.05.2007 – 15.07.2007

2007 Zuzka-Medvedova

 

FOTOGRAFIE Z OTVÁRANIA VÝSTAVY

  • Zuzka Medvedova_vystava 45 olejomalieb a pastelov-01
  • Zuzka Medvedova_vystava 45 olejomalieb a pastelov-02
  • Zuzka Medvedova_vystava 45 olejomalieb a pastelov-03
  • Zuzka Medvedova_vystava 45 olejomalieb a pastelov-04
  • Zuzka Medvedova_vystava 45 olejomalieb a pastelov-05
  • Zuzka Medvedova_vystava 45 olejomalieb a pastelov-06
  • Zuzka Medvedova_vystava 45 olejomalieb a pastelov-07

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB