1980 - Материјална култура Словака у Војводини

{nomultithumb}

  • Hmotna-kultura-Slovakov-vo-Vojvodine-01
  • Hmotna-kultura-Slovakov-vo-Vojvodine-02
  • Hmotna-kultura-Slovakov-vo-Vojvodine-03
  • Hmotna-kultura-Slovakov-vo-Vojvodine-04
  • Hmotna-kultura-Slovakov-vo-Vojvodine-05
  • Hmotna-kultura-Slovakov-vo-Vojvodine-06
  • Hmotna-kultura-Slovakov-vo-Vojvodine-07

Словачка етничка група у Југославији живи дуже од два века, највише у Војводини – у Бачкој, Банату и Срему.
Словаци су се у наше крајеве почели селити у процесу етничких миграција европског становништва, већ на почетку XВИИИ. века, које су биле последица социјално-економских услова у то време. Снажнија струја миграције је настанила ове крајеве већ половином XВИИИ. века, и то господска имања у Бачкој а онда и просторе Војничке границе Баната и Срема.
Година 1745 је означена као почетак настањивања словачког народа на просторима Бачке. Тада је прва група словачких досељеника дошла на футошко имање и настанила део атара општине Петровац. То је било уједно прво и најбројније насеље на просторима Бачке.

У наредним годинама долазиле су и друге, бројније групе породица словачких досељеника и настањивали су насеља у Бачкој, као нпр. Кулпин, Бајшу, Тополу, Гложане, Селенчу, Кисач, Пивнице, Бачку Паланку, Силбаш. Нека од ових насеља остали су до данас као бројнија словачка насеља са више-хиљадитим бројем словачког становништва.
Сеобе Словака на подручје Баната су се одигравале много касније, тек крајем XВИИИ. века и на почетку XИX. века. Најпознатија насеља Словака у Банату су Ковачица, Падина, Арадац, Јаношик, Биеле Блато, Хајдушица, такође и Војловица.
Процес настањивања Словака у Срему се сматра секундарном колонизацијом (осим Старе Пазове) из словачких насеља Бачке. Најпознатија словачка насеља у Срему су Стара Пазова, Бољовце, Ердевик, Добановци, Бингуља, Љуба, Шид, Илок и Луг.
Прошла су више од два века од оснивања првих словачких насеља на подручју данашње Војводине, што представља довољно дуго времена, да се формирају поједине специфичне карактеристике народне културе – духовне и материјалне, у односу са културом матичне земље, из које су пристигли војвођански Словаци. У новој средини, у средини хетерогеног становништва је долазило како до зближавања, тако и до изолације, што је довело до очувања народне особености досељеника на ове просторе, која се код појединаца више-мање сачувала и до данас.
Словаци су са собом донели и своје народне карактеристике:
-ЈЕЗИК, који се доста разликовао од језика средине у коју су дошли,
-ЕВАНГЕЛИЧКУ ВЕРОИСПОВЕСТ, која се у великој мери разликовала од католичке или православне вероисповести,
-Другачије НАВИКЕ и ОБИЧАЈЕ, јединствене за словачки народ.
Осим духовне културе, досељеници су са собом донели и низ специфичности из области материјалне културе, или су се барем трудили да по узору на матичну земљу, предмете користе у новој средини. Са циљем да сачувају своју традиционалну културу, већина словачког народа у Војводини је до данас сачувала своју народну свест, језик, веру и обичаје, без обзира на многе друштвене и економске промене, које су утицале на мешање и међусобне утицаје, као и зближавање народа и народности Војводине. Делимично то можемо видети и на овој изложби.
Значајним елементом традиционалне културе, коју су Словаци у новој средини гајили и чували више од двеста година, су и материјални предмети, народна ношња, предмети из домаће производње, занатлијске производње и других области привреде. Неке од ових предмета данас можемо само делимично да презентујемо и сачувамо за будуће генерације.
Зато што је простор музеја тесан, одлучили смо се за уређење интеријера, народну ношњу, домаћу израду и део предмета из домаћинства, чији изглед, орнаменти и колорит припадају словачкој етничкој групи.
У историји материјалне културе Словака вредно пажње је уређење интеријера собе и кухиње са намештајем у боји, као и са предметима домаћинства, који су најчешће били одраз стандарда становништва једног насеља и који осом функционалних имају и карактеристику естетичке и уметничке вредности. То је дело анонимних народних уметника.
Почетно уређење собног интеријера досељених Словака у нове просторе је било веома скромно. У соби су били само они најосновнији предмети, као што су даске са „сламеницом“, на којима је спавала већина укућана, а онда сто са клупом, а ређе ковчег или орман, који су служили на чување тада доста скромног инвентара становништва у то време.
У XИX. веку и првих година XX. века досељено становништво се у потпуности консолидовало а жеља за бољим становањем, као и бољи социјално-економски услови живота, омогућили су градњу кућа од трајнијег материјала и куповину бољег и бројнијег намештаја, покретних ствари за више-просторни тип грађе.
Просторни инвентар куће у првој половини XИX. века чине: кревет, сто, клупе, ретко столице, онда ковчег или орман, чивилук. Већ од друге половине XИX. века саставни део интеријера била је једнокрилни или двокрилни орман, који је већином невеста доносила у мираз. Ред фарбаних тањира, који су красили зидове сеоских соба и кухиња давао је коначну слику интеријера. Поједина домаћинства имала су неколико стотина фарбаних тањира, који данас представљају велику реткост и код најстарије популације, познатих чувара традиције.
Велики број намештаја се у то време богато и шаролико украшавао, већином орнаментима биљака, али и животињским мотивима са нацртаним петлом или птицом и са исписаном годином производње и именом власника.
Данас се тако разнобојан намештај ретко проналази у сеоским домаћинствима, заменом модерног намештаја. Старе форме собних и кухињских окретности, као што су ковчег, кревет, орман, клупе, чивилуци, кухињски точак украшен фарбаним тањирима, као и старијим формама керамичког, дрвеног и металног посуђа, налазе се у споредним собама. Поседују их поједини љубитељи старина/антиквитета или се налазе у музејским збиркама. О томе нам говори и ова изложба материјалне културе, а тако и музејска кућа у Бачком Петровцу у улици Бранислава Мокића број 7. Музејска кућа је из XВИИИ. века, најскоријег периода досељавања.
Зидови музејске куће су од набоја, кров је од трске, греде су дрвене, са отвореним огњиштем у кухињи. Кућа је мала, уска, са једним прозором до улице. Кућа се разликује како од комшијске куће, која ће временом такође постати споменик културе старог градитељства, тако и од осталих кућа.
То је најбољи начин за очување културног наследства будућих генерација, које напуштају или су већ напустили традиционалну културу, пре свега у грађевинарству, где се све више примењују вишеспратне куће, у којима се осим предмета материјалне културе мења и сам начин живота, каквим су доскоро живели наши преци.
Осим предмета из домаћинства, једним од значајних елемената материјалне културе, које су Словаци све до другог светског рата скоро у потпуности сачували, су и елементи народне ношње. Народна ношња је често доприносила ка очувању интегритета досељеника, пре свега у хетерогеним насељима, у којима су досељеници представљали мањину.
Нови климатски и друштвено-социјални услови, првобитно становништво, такође и различите групе досељеника словачког становништва из различитих делова Словачке, утицали су на промене донесене словачке народне ношње и произвели нови тип ношње Словака из ових предела, која има специфичан изглед, колорит веза и примењених украсних елемената, пре свега на женској одећи, свакодневној и свечаној.
Одећа Словака у Војводини без обзира на промене, изазване одређеним условима, у многим насељима још увек има архаични облик и форму, сачуване скоро два века у изолованим словачким или мешаним насељима. Без обзира, што се словачка народна ношња у данашњим условима променила у кроју, материјалу, начину украшавања појединих делова одеће, ипак можемо да разликујемо неколико варијанти истог типа, назовимо га типом словачке народне одеће у Војводини. Ово је типично за национални и културни развој у различитим деловима Војводине.
Данас у многим словачким насељима Бачке, Баната и Срема, под утицајем савременог начина живота на селу, млађе генерације стално више напуштају , или су у потпуности напустили своју традиционалну одећу и преузимају савремену градску одећу као јефтинију и практичнију. Верни чувари традиционалне одеће и ношње остају само најстарије генерације.
Домаћа производња војвођанских Словака је била специфична како за мушкарце, тако и за жене у домаћинству. Нарочито је било развијено узгајање и прерада кудеље за себе и за тржиште. Предење и ткање кудељних влакана, од којих су се производили стотине пешкира, ћебади и врећа, је представљало традицију. Производи су се продавали на пијацама.
Од кудељног платна су се често производили делови одеће, која се носили и зими и лети.
Предмете материјалне културе Словака су богато украшавали многобројним разнобојним орнаментима, на којима је доминирала плава, црвена, зелена и розе боја, пре свега значајна на бројним деловима намештаја, керамике и другим предметима. Вишебојност и разноврсност облика, аплицираних украса на везу се посебно може видети на деловима женске и дечије одеће. На својим одевним предметима жене су већ вековима изражавале све своје жеље и радости живота, тако да се женска одећа чувала као реликвија и наслеђивала из колена на колено.
Без обзира, што су Словаци у Војводини чували традицију, промењени економски услови и интензивна урбанизација села после рата, допринели су ка губљењу традиционалних карактеристика сеоског живота.
Предмети материјалне културе са националним карактеристикама појединих група се у великој мери губе из живота и налазе своје место у музеју. Доказом је и ова изложба, која ће помоћи посетиоцима да се подсете на огњиште и топлоту старе куће, данас већ замењене вишеспратницом.
Куће старог панонског типа остају као сведоци давних времена, у којима су срећно или несрећно живели наши преци.

LITERATÚRA:
Ján Sirácky: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. Storočí Bra¬tislava 1966.
Jan Siracki: Slovaci u Jugoslaviji. — Zbornik Matice srpske za društvene nauke 44, Novi Sad 1966.
Rudolf Bednárik: Slováci v Juhoslávii. Bratislava 1966. Tradičná kultúra Slovákov vo Vojvodine. Nový Sad 1973.
Mila Bosićová: Slovenský ľudový odev v Starej Pazove. Stará Pazova 1770-1970. Nový Sad 1972.
Mila Bosić: Slovaci u Vojvodini, njihova tradicionalna nošnja i promene posle drugog svetskog rata. Rad XX kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. U Novom Sadu 1973. Beograd 1978.
Jozef Štolc: Reč Slovákov v Juhoslávii. Bratislava 1968.


Autor teksta
Mila Bosić
(tekst preuzet iz kataloga Hmotná kultúra Slovákov vo Vojvodine, 1980)

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB