15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

14.12.2019 - 29.02.2020

15 BIENALE 2019 OBALKA

Blíži sa 30-te výročie založenia tohto najvýznamnejšieho výtvarného podujatia Slovákov v Srbsku. V priebehu 15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku vystavovalo tu svoje najnovšie práce vyše päťdesiat akademických maliarov, grafikov, sochárov a profesionálnych výtvarníkov, členov profesionálnych združení výtvarníkov v Novom Sade a Belehrade (ULUV a ULUS). Najnovšie stretnutie s aktuálnou tvorbou slovenských výtvarníkov na týchto priestoroch zoskupilo znovu vyše dvadsať autorov. Badať však s odstupom času zmenu generácií našich aktuálnych výtvarníkov. Na výtvarnú scénu pribudli v poslednom desaťročí početné mladé výtvarníčky školené najmä na Akadémii umení v Novom Sade.

Nová skutočnosť aktuálnej výtvarnej tvorbe Slovákov v Srbsku dala novú sviežosť, silu a životaschopnosť.

S príchodom mladších výtvarníkov aj počet prác vypracovaných v čoraz frekventovanejšej výtvarnej technike digitálnej tlače sa značne zvýšil bez ohľadu či ide o figurálny alebo abstraktný prejav. Na tomto bienále máme zatiaľ najväčší počet prác tohto druhu a vypracovali ich prevažne mladšie výtvarníčky Jana Viergová, Vesná Opavská, Andrea Merníková-Šimonová, Saňa Končeková (rod. Stvorcová)Emília Valentíková-Labátová. Iba niektoré z ních v svojej tvorbe zachovávajú východiskový skutočný motív (schody, vlasy, lístie ...) a vytvárajú abstraktné kompozície dominantných lineárnych určení (okrem digitálnych kresieb Merníkovej-Šimonovej a čiastočne Vesny Opavskej).

Z druhej strany máme tu početné výjavy vypracované v technike olejomaľby, alebo kombinácie olejových farieb a iných techník. Tu máme na zreteli predovšetkým našich skúsených maliarov Milana Súdiho, Máriu Gaškovú, Pavla Čániho, Miška Bolfa a mladšie výtvarníčky Ľubku Ergovú, Jasnu Opavskú-Mraovićo a Svetlanu Miháľovú, ktorá sa nám po dlhšom čase prinavrátila na toto umelecké podujatie. Na ich prácach badať výrazne – alebo menej výrazne – figurálne prvky, okrem na maľbach Márie Gaškovej v jej svojráznej výtvarnej poetike.

Domináciu maľby na tomto bienále nasvedčujú aj práce realizované akrýlovými farbami. Sú to predovšetkým práce Jozefa Klátika, Rastislava Škulca, Marjana Karavlu, Jána Agarského, Michala Ďurovku, Zvonimíra Pudelku a mladších Aleny KlátikovejAnny Andrejićovej. V rámci tejto skupiny môžeme rozlíšiť maliarov preferujúcich výtvarný prejav na hranici abstrakcie (Agarský, Ďurovka, Pudelka, Andrejićová a Klátiková) a maliarov, ktorí svoj výtvarný prejav redukovali na základné geometrické prvky, čiaru a plochu (Klátik, Škulec a Karavla).

Na bienále nie často máme príležitosť pozrieť si kresby a najmä nie kresby veľkých formátov, aké nám poskytla tentokrát mladá výtvarníčka Suzana Sankovićo z Begeča, ktorá po prvýkrát účinkuje na tomto bienále. Suzana Sankovićová sa narodila 26. augusta v roku 1994 v Novom Sade. Zakončila tam aj strednú umeleckú školu Bogdana Šuputa. V roku 2017 na Akadémii umení v Novom Sade zakončila štúdium sochárstva v triede profesora Tomislava Todorovića a v roku 2019 na Katedre kresby aj master štúdiá u profesora Ljubomira Vučinića. Jej veľkoplošnými kresbami dominuje záujem o lineárne štruktúry skryté v skutočnosti vôkol nás. O čiaru rovnako prejavuje záujem na svojich kresbách tušom aj Zdenka Mária Madacká z Kanady.

Kuriozitov tohto bienále je, že zo skutočne veľkého počtu školených grafikov na tejto výstave po „klasickej“ grafike siahla iba Daniela Triašková, ktorá v technike tlače z výšky realizovala dve jednoduché abstraktné kompozície.

Už tradične na bienále pozornosť umeleckej fotografii venujeme iba sporadický. Tentoraz sme sa do expozície 15. bienále rozhodli zaradiť jednu vydarenú umeleckú fotografiu Michala Madackého z Kysáča. Fotografia nám potvrdila názor, že skutočnosť môže niekedy vyzerať úplne neskutočne.

Aj 15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku nás ubezpečuje v už vyslovenej mienke, že súčasná tvorba našich výtvarníkov má skutočne univerzálnu hodnotu a mimoriadny význam pre našu menšinovú kultúru na týchto priestoroch. Počet školených výtvarníkov v našich radoch sa neustále zvyšuje, ale postupne od nás odchádzajú aj umelci, ktorí svojou tvorbou a angažovanosťou dali nemerateľný prínos konštituovaniu kontextu súčasného slovenského výtvarného umenia na týchto priestoroch. Medzi nich patrí aj akademický grafik a maliar Pavel Pop (1948 – 2019), účastník všetkých bienále od jeho založenia, a významná osobnosť vojvodinského a slovenského výtvarníctva, ktorý nás tohto roku opustil. Česť jeho pamiatke a výtvarnému dielu, ktoré za sebou zanechal.

Vladimír Valentík

komisár 15. bienále

Organizačný výbor: Vladimír Valentík, predseda Organizačného výboru 15. Bienále

Jozef Klátik, ak. maliar a grafik

Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci

Zdenko Lončar, kustód dokumentarista Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB