1989

Jeseň ’89

Kolektívna výstava výtvarných umelcov amatérov z B. Petrovca a okolia
09.12.1989 – 24.12.1989

Jesen 89 1989

Pavel Čáni: Grafiky

Retrospektívna výstava 1979 – 1989
28.10.1989 – 19.11.1989

02 Pavel-Cani 1989i

Zuzka Medveďová (1897 – 1985)

01.06.1989 – 20.10.1989

Výstava 54 obrazov, ktoré tvoria prvú stálu expozíciu GZM

Zuzka Medvedova 1897 1985 1989

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB