7. бијенале словачких ликовних уметника аматера у Србији

7 Bienale amaterov

Výtvarný amaterizmus je významným segmentom súčasného výtvarného umenia a kultúry slovenskej enklávy v Srbsku. To môžeme konštatovať predovšetkým vďaka tomuto  umeleckému výstavnému podujatiu, ale aj vďaka organizovanej činnosti výtvarníkov amatérov v jednotlivých prostrediach. Výtvarníci, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby majú v Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a Kysáči založené spolky a organizujú si pravidelne spoločné, ale aj samostatné výstavy svojim členom. Taká prax už dlho zotrváva v jednotlivých našich prostrediach, napríklad v Hložanoch, už celé desaťročia. 

Ak máme tento fakt na zreteli, tak nás neprekvapí skutočnosť, že najviac umeleckých prác na bienále prichádza práve z týchto prostredí, ktoré majú už dobre organizovaný výtvarný život.

Aktuálne 7.bienále slovenských výtvarníkov - amatérov v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci nám predstavilo hlavne maľby a kresby 27. výtvarníkov prevažne členov uvedených výtvarníckych združení. Sú to už skúsení maliari , ale aj mladí, nadaní výtvarníci z Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Selenče, Rumenky, Padiny, Nemecka a jeden hosť prichádza na Bienále z Maglića. Je to Savo Spremo, popredný a skúsený maliar, zároveň aj podpredseda Združenia petrovských výtvarných umelcov. Učasť Juraja Galamboša (1951 – 2022) z Hložian, ktorý sa tohto roku pominul je na tomto bienále spomienková.

Expozícia 7. bienále je ucelená a harmonická. Početné sú však práce malých fomátov, ale veľmi kvalitné. Žánrove je expozícia vyvážená a nedominujú silné krajinomaľby, ako sa to často môže prihodiť pri takýchto výstavách. Vystavené sú kvalitné portréty (Karol Bartoš, Mária Sláviková, Branislav Galamboš a Ivana Struhárová), zvieracie motívy (Mária Páliková, Miro Horvát), presvedčivé krajiny malých formátov (Milina Balážová, Tatiana Milina Turanová), ale aj krajinomaľby (Anna Struhárová, Anna Majerská) a žánrové motivy (Michal Virág, Zuzana Petrušková, Juraj Galamboš). V rámci expozície zátišia sú tiež kvalitne predstavené (Anna Legíňová, Samuel Legíň, Katarína Breuningová) rovnako ako aj mestské veduty (Vladislav Medovarský, Vlasta Triašková) a tiež na výstave sú vystavené aj nie tak časté náboženské motívy (Anna Nosálová, Daniel Kopčok). Pre čistý výtvarný prejav sa aj tentoraz rozhodla Mária Struhárova, ale aj Katarina Breuningová s jednou maľbou. S maľbami alebo kresbami, ktoré majú zvýraznenú štylizáciu figúr sa predstavili niekoľkí výtvarníci (Juraj Berédi Ďuky, Anna Liptáková, Alexandra Valenta-Králiková), avšak najväčšiu pozornosť v rámci tejto výstavy mnohým milovníkom umenia zaujme asambláž, nie veľmi častá technika výtvarného prejavu na výstavách tohto druhu (Anna Kliban).

Bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku má za sebou už pozoruhodnú tradíciu a jednoznačne nadobudlo význam dôležitej udalosti v rámci spektra periodických kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov.

Vladimír Valentík
– kurátor 7. bienále

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB