Zoznam výstav v Galérii

 1.   01. 7. 1989 – 20. 10. 1989 - Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – Výstava 54 obrazov, ktoré tvoria prvú stálu expozíciu GZM;
 2.   28. 10. 1989 – 19. 11. 1989 – Pavel Čáni: Grafiky – retrospektívna výstava 1979 – 1989;
 3.   09. 12. 1989 – 24. 12. 1989 – Jeseň ’89 – Kolektívna výstava výtvarných umelcov amatérov z B. Petrovca a okolia;
 4.   18. 5. 1990 – 1. 6. 1990 – Pavel Báďonský: Ja, Picasso a ženy – samostatná výstava portrétov a aktov;
 5.   9. 6. 1990 – 9. 7. 1990 – Nový život – Nové umenie/New Life – New Art – medzinárodná výstava mail-artu (Projekt časopisu Nový Život);
 6.   3. 11. 1990 – 25. 11. 1990 – Martin Kizúr: Maľby a grafiky – samostatná výstava
 7.   22. 12. 1990 – 12. 1. 1991 – Chmeľ (maľby, kresby, grafiky) – kolektívna tematická výstava 29 umelcov;
 8.   10. 8. 1991 – 20. 8. 1991 – Michal Hasík: Nožničkový výstrih, koláž, maľba – samostatná výstava;
 9.   21. 9. 1991 – 1. 10. 1991 – Westeast – kolektívna výstava avantgardnej umeleckej asociácie;
 10.   23. 11. 1991 – 8. 12. 1991 – 1. bienále slovenského vojvodinského umenia Petrovec ’91 – kolektívna výstava;
 11.   21. 12. 1991 – 21. 1. 1992 – Kone – kolektívna tematická výstava;
 12.   8. 2. 1992 – 23. 2. 1992 – Giga Duragić – Dile – samostatná výstava;
 13.   16. 5. 1992 – 1. 6. 1992 – Liber – spoločná výstava študentov II. ročníka Akadémie v Novom Sade a prof. Bogdanky Poznanovič;
 14.   1. 8. 1992 – 16. 8. 1992 – Neznáma a známa Zuzka – výstava skíc, študijných kresieb a malieb z prvého tvorivého obdobia maliarky Zuzky Medveďovej;
 15.   31. 10. 1992 – 15. 11. 1992 – Ľuboslav Majera: Scénický medzičas – samostatná výstava malieb, kresieb, papierových sôch a masiek;
 16.   23. 4. 1993 – 16. 5. 1993 – Ján Chlpka: Prvá cesta k imaginácii – samostatná výstava;
 17.   29. 5. 1993 – 20. 6. 1993 – Komunikácia áNO – výstava neuskutočnenej výstavy v Bratislave 16 slovenských výtvarníkov z Juhoslávie;
 18.   6. 08. 1993 – 6. 9. 1993 – Výstava kovačickej skupiny insitných umelcov – kolektívna výstava;
 19.   17. 12. 1993 – 31. 12. 1993 – 2. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’93 – kolektívna výstava;
 20.   1. 7. 1994 – 1. 8. 1994 – Oľga Babylonová-Garayová (1905 – 1988) – výstava 35 obrazov, skíc a ilustrácií (autorkin závetný dar GZM);
 21.   5. 8. 1994 – 28. 8. 1994 – Martin Jonáš – retrospektívna výstava malieb a grafík pri príležitosti 70-tých narodenín autora;
 22.   3. 9. 1994 – 18. 9. 1994 – Súčasné tradičné umenie zo Slovenska – výstava a umelecký večierok so Stanom Filkom a Michalom Murínom;
 23.   30. 9. 1994 – 31. 10. 1994 – Ivan Križan – retrospektívna výstava pri príležitosti 50.-tých narodenín autora;
 24.   16. 12. 1994 – 16. 1. 1995 – Michal Madacký – výstava výtvarných a reklamných fotografií;
 25.   22. 4. 1995 – 28. 5. 1995 – Michal Kiráľ (1955 – 1995) – retrospektívna výstava voľnej grafiky, kresieb, ilustrácií a grafického dizajnu;
 26.   24. 6. 1995 – 9. 7. 1995 – Anna Víziová-Kopčoková – samostatná výstava obrazov;
 27.   4. 8. 1995 – 10. 9. 1995 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výber z diela;
 28.   7. 10. 1995 – 5. 11. 1995 – 250 rokov života vo Vojvodine – kolektívna tematická výstava;
 29.   7. 12. 1995 – 31. 12. 1995 – 3. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’95;
 30.   2. 8. 1996 – 8. 9. 1996 – „Národná galéria“ – kolektívna tematická výstava portrétov národno-kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, umelcov a divadelníkov;
 31.   7. 12. 1996 – 31. 12. 1996 – Mária Galátová-Ćirovićová – samostatná výstava obrazov;
 32.   10. 5. 1997 – 25. 5. 1997 – Đula Šanta – Ján Triaška – dvojvýstava obrazov;
 33.   7. 6. 1997 – 1. 7. 1997 – Ivan Popovič – samostatná výstava kresleného humoru a ilustrácií;
 34.   1. 8. 1997 – 1. 9. 1997 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava k 100. výročiu narodenia;
 35.   22. 11. 1997 – 31. 12. 1997 – 4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’97 – spoločná výstava;
 36.   28. 2. 1998 – 22. 3. 1998 – Ján Bačúr – samostatná výstava;
 37.   7. 8. 1998 – 7. 9. 1998 – Viera Fajndovićová-Súdiová – retrospektívna výstava;
 38.   7. 11. 1998 – 7. 12. 1998 – Mária Gašková – retrospektívna výstava;
 39.   29. 1. 1999 – 28. 2. 1999 – Pavel Pop – samostatná výstava perokresieb a grafík;
 40.   27. 8. 1999 – 12. 9. 1999 – Alžbeta Čížiková – samostatná výstava;
 41.   18. 9. 1999 – 18. 10. 1999 – Výstava 1,2,3,4 – spoločná výstava štyroch študentov maliarstva, sochárstva a grafického dizajnu – Ján Triaška, Jelena Gvozdenac, Manojlo Maravić a Vladan Joler z Akadémie umení v Novom Sade;
 42.   18. 12. 1999 – 31. 12. 1999 – 5. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’99 – spoločná výstava;
 43.   15. 7. 2000 – 13. 8. 2000 – Sava Stojkov – samostatná výstava obrazov;
 44.   18. 8. 2000 – 10. 9. 2000 – Vladimír Urbanček – samostatná výstava olejomaľieb;
 45.   20. 10. 2000 – 20. 11. 2000 – Mira Brtková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jej 70-tých narodenín;
 46.   28. 12. 2000 – 29. 1. 2001 – Jozef Klátik: O maľbe , o soche – samostatná výstava;
 47.   3. 8. 2001 – 3. 9. 2001 – Jaroslav Šimovič – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jeho 70-tých narodenín;
 48.   19. 10. 2001 – 19. 11. 2001 – Ján Agarský – samostatná výstava obrazov;
 49.   15. 12. 2001 – 31. 12. 2001 – 6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’01 – spoločná výstava;
 50.   9. 3. 2002 – 8. 4. 2002 – Vlastislav Cesnak – samostatná výstava obrazov;
 51.   2. 8. 2002 – 2. 9. 2002 – 50. rokov insitného maliarstva v Kovačici – spoločná výstava 29 maliarov;
 52.   22. 11. 2002 – 22. 12. 2002 – Milan Súdi – retrospektívna výstava olejomaľieb pri príležitosti jeho 60-tých narodenín;
 53.   16. 5. 2003 – 15. 6. 2003 – Jar 2003 – spoločná výstava insitných maliarov a maliarov amatérov z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Maglića, Kysáča a Pivnice;
 54.   9. 8. 2003 – 7. 9. 2003 – Akt v slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení 20. storočia – spoločná tematická výstava;
 55.   9. 11. 2003 – 30. 11. 2003 – Mária Máľachová (1908 – 1996) a insitné umenie v Petrovci a v okolí – spoločná výstava;
 56.   19. 12. 2003 – 31. 12. 2003 – 7. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii Petrovec ’03 – spoločná výstava;
 57.   20. 5. 2004 – 20. 6. 2004 – Pavel Čáni – samostatná výstava;
 58.   6. 8. 2004 – 6. 9. 2004 – Insitný imaginizmus – spoločná výstava obrazov Anny Kňazovicovej, Nataše Mijailovićovej a Jána Chlpku;
 59.   10. 9. 2004 – 25. 9. 2004 – Pavel Pop – samostatná výstava olejomaľieb;
 60.   16. 10. 2004 – 28. 11. 2004 – Radovan Jandrić – samostatná výstava olejomaľieb;
 61.   29. 12. 2004 – 30. 1. 2005 – K. M. Lehotský – spomienková výstava obrazov pri príležitosti 120. výročia narodenia a 75. výročia smrti;
 62.   24. 4. 2005 – 22. 5. 2005 – Oľga Garayová-Babylonová (1905 – 1988) – spomienková výstava obrazov pri príležitosti 100. výročia narodenia.
 63.   5. 8. 2005 – 4. 9. 2005 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava obrazov pri príležitosti 20. výročia úmrtia;
 64.   26. 11. 2005 – 31. 12. 2005 – 8. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore, Petrovec ’05 – spoločná výstava;
 65.   26. 7. 2006 – 20. 8. 2006 – Ondrej Miháľ: Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine – výstava fotografií;
 66.   1. 11. 2006 – 26. 11. 2006 – Výtvarné umenie Slovákov vo Vojvodine v 20. storočí – jeden z možných pohľadov;
 67.   25. 5. 2007 – 15. 7. 2007 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – výstava 45 olejomaľieb a pastelov;
 68.   3. 8. 2007 – 10. 9. 2007 – Ján Stupavský: Sochy a kresby – retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea;
 69.   12. 10. 2007 – 4. 11. 2007 – Mladá slovenská vojvodinská grafika – spoločná výstava grafík Jani Viergovej, Milana Grňu, Daniely Triaškovej, Martini Hlodovej a Maríni Čániovej;
 70.   10. 11. 2007 – 31. 12. 2007 – 9. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec ’07 – spoločná výstava;
 71.   23. 5. 2008 – 23. 6. 2008 – Výstava obrazov Zuzky Medveďovej pri príležitosti 5-teho výročia SVD – nová expozícia reštaurovaných olejomaľieb;
 72.   23. 8. 2008 – 30. 9. 2008 – Šesťdesiatka – umelecká výstava pri príležitosti životných jubileí Márie Gaškovej, Viery Fajndovićovej-Súdiovej a Pavla Popa;
 73.   19. 12. 2008 – 25. 1. 2009 – Portrét v slovenskom výtvarnom umení vo Vojvodine – spoločná tematická výstava;
 74.   23. 5. 2009 – 7. 6. 2009 – Výstava Umeleckej besedy slovenskej – spoločná výstava 17 výtvarných umelcov zo Slovenska;
 75.   7. 8. 2009 – 7. 9. 2009 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – nová expozícia olejomaľieb pri príležitosti 20. výročia založenia Galérie Zuzky Medveďovej (1989 – 2009);
 76.   7. 11. 2009 – 22. 11. 2009 – Jozef Klátik – samostatná výstava pri príležitosti autorových 60 rokov života;
 77.   6. 12. 2009 – 31. 12. 2009 – 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec ’09 – spoločná výstava;
 78.   22. 5. 2010 – 30. 6. 2010 – 1. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava;
 79.   2. 9. 2010 – 3. 10. 2010 – Mira Brtková – samostatná výstava obrazov a sôch;
 80.   24. 11. 2010 – 16. 12. 2010 – Ján Agarský – samostatná výstava obrazov;
 81.   4. 12. 2010 – 19. 12. 2010 – Miško Bolf – samostatná výstava obrazov;
 82.   22. 12. 2010 – 31. 1. 2011 – Sava Stojkov – samostatná výstava obrazov;
 83.   14. 5. 2011 – Zuzka Medveďová (1897 – 1985) – stála expozícia – 8. Noc múzeí;
 84.   19. 5. 2011 – 19. 6. 2011 – Vladimír Urbanček – retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea (70. rokov života);
 85.   4. 8. 2011 – 30.8. 2011 – Slovensko očami Karola Plicku – výstava fotografií – Karol Plicka (1894 - 1987);
 86.   10. 12. 2011 – 31. 12. 2011 – 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2011 – spoločná výstava;
 87.   29. 4. 2012 – 20. 5. 2012 – Jaroslav Šimovič – samostatná výstava obrazov;
 88.   25. 5. 2012 – 30. 6. 2012 – 2. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava;
 89.   3. 8. 2012 – 3. 9. 2012 – Ján Husárik: Smäd – samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea (70 rokov života);
 90.   7. 9. 2012 – 28. 9. 2012 – Zdenka Mária Madacká: Intonácie – samostatná výstava;
 91.   24. 11. 2012 – 16. 12. 2012 – Ján Agarský – samostatná výstava;
 92.   28. 12. 2012 – 27. 1. 2013 – Rastislav Škulec – samostatná výstava obrazov, sôch a umeleckých inštalácií;
 93.   18. 5. 2013 – 28. 6. 2013 – Michal Ďurovka – samostatná výstava obrazov;
 94.   25. 6. 2013 – 25. 7. 2013 – Vladimir Stepanov – samostatná výstava obrazov – akvarel;
 95.   2. 8. 2013 – 10. 9. 2013 – Pavel Čáni – samostatná výstava pri príležitosti životného jubilea (60 rokov);
 96.   20. 10. 2013 – 17. 11. 2013 – Ján Chlpka – samostatná výstava;
 97.   12. 2013 – 31. 12. 2013 – 12. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2013 – kolektívna výstava obrazov a sôch;
 98.   14. 3. 2014 – 11. 5. 2014 – Ivan Križan – samostatná retrospektívna výstava pri príležitosti životného jubilea (70 rokov);
 99.   11. 4. 2014 – 11. 5. 2014 – Mária Gašková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea (70 rokov);
 100.   5. 2014 – 10. 6. 2014 – Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z 18. a 19. storočia majiteľa Ninka Radosavljevića z Valjeva (11. Noc múzeí);
 101.   7. 2014 – 31. 8. 2014 – 150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov – výstava pri príležitosti 25 rokov Galérie Zuzky Medveďovej – výstava obrazov z fondu galérie;
 102.   10. 2014 – 11. 11. 2014 – Radovan JandrićGrafiky – samostatná výstava;
 103.   12. 2014 – 26. 3. 2015 – 3. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava;
 104.   4. 2015 – 16. 5. 2015 – Daniela TriaškováGrafiky a koláže – piata samostatná výstava;
 105.   5. 2015 – 31. 7. 2015 – Výstava reštaurovaných miniatúr akademickej maliarky Zuzky Medveďovej;
 106.   8. 2015 – 13. 9. 2015 – Kovačické insitné umenie z Galérie insitného umenia v Kovačici pri príležitosti 60. výročia jej založenia;
 107.   10. 2015 – 15. 11. 2015 – Štefan Pavelka (1930 – 2013) – výstava kolorovaných perokresieb – samostatná výstava akademického maliara;
 108.   12. 2015 – 31. 12. 2015 – 13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2015 - kolektívna výstava obrazov a sôch;
 109.   3. 2016 – 21. 4. 2016 – Anna Babiaková – samostatná výstava obrazov a objektov;
 110.   5. 2016 – 15. 7. 2016 – Zvonimír Pudelka – Black & White – samostatná výstava akademického umelca (13. Noc múzeí);
 111.   8. 2016 – 5. 9. 2016 – Zuzka a Zuzka – spoločná výstava – Zuzka Medveďová (1897 - 1985) a Zuzana Chalupová (1925 – 2001). Slovenské národné slávnosti;
 112.   12. 2016 – 28. 2. 2017 – 4. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava;
 113.   4. 2017 – 19. 5. 2017 – Martin Kizúr: Austrálske pohľady – samostatná výstava malieb a grafík pri príležitosti autorových šesťdesiatin;
 114.   5. 2017 – 31. 7. 2017 – Grafika v Petrovci – kolektívna výstava piatich autorov (Pavel Čáni, Michal Kiráľ, Daniela Triašková, Anna Andrejićová, Emília Valentíková) z príležitosti osláv Dňa Petrovca a v rámci manifestácie 14. Noc múzeí;
 115.   10. 2017 – 20. 11. 2017 – Miroslav Cipár - samostatná výstava malieb, kresieb a ilustrácií;
 116.   12. 2017 – 31. 12. 2017 – 14. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2017 – kolektívna výstava obrazov a sôch;
 117.   4. 2018 – 27. 4. 2018 – Milan Súdi – samostatná výstava obrazov;
 118.   4. 2018 – 18. 5. 2018 – Michal Ďurovka Portréty – samostatná výstava obrazov;
 119.   5. 2018 – 31. 5. 2018 – Saňa Stvorcová – samostatná výstava obrazov (15. Noc múzeí);
 120.   10. 2018 – 11. 11. 2018 – Mária Gašková – samostatná výstava obrazov;
 121.   12. 2018 – 25. 1. 2019 – Geometrická abstrakcia vo výtvarnom umení vojvodinských Slovákov – výstava prác súčasných slovenských akademických výtvarníkov v Srbsku (Mira Brtková (1930 – 2014), Jozef Klátik, Rastislav Škulec, Marijan Karavla, Daniela Triašková, Emília Valentíková);
 122.   12. 2018 – 28. 1. 2019 – 5. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – spoločná výstava 20 výtvarníkov.
 123.   3. 2019 – 12. 5. 2019 – Pavel Pop – samostatná výstava akademického grafika a maliara, pri príležitosti jeho životného jubilea;
 124.   5. 2019 – 23. 6. 2019 – Jozef KlátikPosúvanie - samostatná výstava akademického maliara, pri príležitosti jeho životného jubilea (16. Noc múzeí);
 125.   7. 2019 – 25. 10. 2019 – Zuzka Medveďová – výstava obrazov pri príležitosti 30. rokov Galérie Zuzky Medveďovej;
 126.   12. 2019 – 29. 2. 2020 – 15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2019 – kolektívna výstava obrazov a sôch;
 127.   10. 2020 – 20.11.2020 – Ján Bačúr – bard slovenského insitného umenia, maliar nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku – 67. samostatná výstava;
 128.   12. 2020 – 26. 3. 2021 – 6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku – kolektívna výstava;
 129.   11. 2021 – 10. 12. 2021 – Emília Valentíková-Labát – samostatná výstava malieb, grafík a sôch 2011 – 2021;
 130.   12. 2021 – 28. 2. 2022 – 16. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Petrovec 2021 - kolektívna výstava obrazov a sôch;
 131.   3. 2022 – 15. 4. 2022 – Vesna Opavská – Hlboké ekologické vrstvy – samostatná výstava;
 132.   5. 2022 – 3. 6. 2022 – Škulec - Agarský - Ďurovka (60 + 60 + 50) s profesorom Rakidžićom – Jubilanti – kolektívna výstava (18. Európska Noc múzeí a galérií);
 133.   8. 2022 – Zuzka MedveďováKresby;
 134.  17.12.2022 - 31.01.2023 - 7. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku, kolektívna výstava
 135.  11.03.2023 – 28.04.2023 – Mária Gašková, samostatná výstava obrazov
 136.  19.05. – 13.07.2023 – Ján Stupavský – Skulpturálne pulzovanie, samostatná výstava sôch a kresieb
 137.  06.08. – 31.10.2023 – Kovačické insitné umenie, kolektívna výstava obrazov
 138.  09. 12. 2023 – 29. 02. 2024 – 17. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, kolektívna výstava
 139.  05. 04. – 12. 05. 2024 – Radovan Jandrić – Spomienky, samostatná výstava obrazov

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB