Pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia

Kniha: Činnosť Galérie ZUZKY MEDVEĎOVEJ
Pri príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia

Výtvarné umenie slovenských autorov vo Vojvodine má dlhú a zložitú tradíciu. Je to oblasť kultúry, ktorá ešte stále nie je dostatočne a odborne preskúmaná.
Dávno, začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia v petrovskej galérii Blatno, svoje pionierske kroky urobila skupina mladých zanietencov. Ponúkli novú formu i obsahy. Udial sa kvalitatívny posun, ktorý za následok mal presadenie nových poetík. Moderne koncipované výstavy a provokatívne prezentácie tvorby aktuálnych slovenských výtvarníkov sa zdali byť škandalózne. Boli to časy, keď sa obhajovali prežité hodnoty, založené na tradičnej etnokultúre. Dominoval populizmus, už či ako recidíva socialistických idey o záväznej masovosti v kultúre, alebo jednoducho bol to primitívny strach od nového, neznámeho. Princíp populizmu stál ako Damoklov meč nad hlavami jednotlivcov, ktorí vtedy boli skutočnou progresívnou elitou. Je šťastie, že práve tá blatnovská skupina prežila šikanovania a útoky ochrancov kvázisocialistických ideológov a od 1. júla 1989 pracovala v novozaloženej Galérii Zuzky Medveďovej.
Výtvarná pozostalosť Zuzky Medveďovej sa stala ústredným, teda primárnym obsahom činnosti galérie, ale v žiadnom prípade nie jediným. Už na samom štarte sa pracovalo profesionálne a odborne. Galéria otvorila dvere umelcom rôznych profilov a zameraní. Prezentovali sa diela akademických umelcov, ale i insitných a amatérov. V novembri 1991 v galérii bola vernisáž 1. bienále slovenského vojvodinského výtvarného umenia. Je to dodnes najväčšou výtvarnou prezentáciou slovenských akademických a afirmovaných výtvarníkov mimo Slovenska. Iniciatívou časopisu pre literatúru a kultúru Nový život bienále dostalo sprievodnú manifestáciu – Výtvarnícke snemovanie, ktoré sa časom stalo jediným odborným snemovaním o výtvarnom umení. Na snemovaní sa udeľujú dve ceny: Cena K. M. Lehotského za najlepšiu výstavu medzi dvoma bienále a Cena Cyrila Kutlíka za životné jubileum. Bienále sa stalo tradičnou umeleckou udalosťou, známou nielen v Petrovci, ale hosťovalo i v Novom Sade, Belehrade, Kikinde. V galérii vystavovali mnohí afirmovaní srbskí umelci, zahraniční umelci zo Slovenska, Austrálie, Kanady ...

Fundus galérie obsahuje više 800 obrazov, kresieb a skíc. Základná činnosť galérie je výstavno-dokumentačná.
Uvedená kniha je logickým pokračovaním prvej, vytlačenej pri príležitosti 10. výročia GZM. Nová kniha by zahrnula nasledovných 10 rokov úspešnej a bohatej činnosti galérie a stala sa vzácnym dokumentom a svedectvom doby.

Mgr. Pavel Čáni,
akademický maliar - grafik

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB