Základné údaje

Múzeum vojvodinských Slovákov bolo založené Rozhodnutím Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, číslo: 011-83/2011-2, dňa 13. 12. 2011 a Rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, číslo: 01/954, dňa 6. 10. 2011. Registrované zo strany Hospodárskeho súdu bolo dňa 16. januára 2012 a je nástupcom Národného múzea v Báčskom Petrovci.

Spoluzakladatelia Múzea vojvodinských Slovákov sú Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Múzeum vojvodinských Slovákov je špecializovaná ustanovizeň kultúry pre ochranu a výskum slovenského hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva.

Múzeum vojvodinských Slovákov je ustanovizeň komplexného typu a zastrešuje Galériu Zuzky Medveďovej a kultúrnohistorický komplex ľudovej architektúry, do ktorého patria Najstarší dom v Petrovci, mniač a sýpka na saniach.

 

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB