Umelecká zbierka

V období zakladania Múzea vojvodinských Slovákov roku 2012, umelecká zbierka v Galérii Zuzky Medveďovej sa tiež dostala pod správu múzea. Koncom roku 2015, Múzeum vojvodinských Slovákov začalo proces odborného spracovania predmetov v umeleckej zbierke. Pre potreby tohto projektu múzeum spolupracovalo s odborníkmi z Múzea Vojvodiny. V prvej polovici roku 2020 bola vykonaná revízia a reinventarizácia umeleckej zbierky.

Umelecká zbierka počíta više 1200 predmetov a všetky sú digitalizované. V umeleckej zbierky sa nachádza pozostalosť našej prvej akademickej maliarky v Srbsku Zuzky Medveďovej, olejomaľby, kresby, skice a akvarely. Taktiež, v nej sú i kresby a olejomaľby nášho prvého akademického maliara Karola Miloslava Lehotského. V umeleckej zbierky sa nachádzajú aj práce više od 70 slovenských vojvodinských akademických maliarov, maliarov amatérov a insitných maliarov.

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB