O galérii Zuzky Medveďovej

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek. Hlavným motívom k založeniu galérie bola práve časť výtvarnej tvorby akademickej maliarky Zuzky Medveďovej, ktorú maliarka závetom darovala spoluobčanom po smrti, roku 1985. Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia idea o  založení galérie sa začala realizovať.  Výstavný priestor bol utvorený adaptáciou učební bývalej štátnej školy, v ktorej Medveďová prvý raz samostatne vystavovala roku 1922. Jedna časť budovy bola adaptovaná na uchovanie umeleckých diel, ktorá sa používa dodnes.

Založenie galérie predstavuje významný krok pre výtvarnú kultúru v našom prostredí. Otvorením galérie akademickí umelci dostali priestor prezentovať svoju tvorbu a ich činnosť bola každoročne verejnosti sprístupnená prostredníctvom či už samostatných alebo kolektívnych výstav. Dnes zaznamenávame bohatú výstavnú činnosť. Úhrnný počet samostatných, kolektívnych, spomienkových a retrospektívnych výstav je 127. Vystavovali akademickí a insitní umelci, ako aj maliari amatéri z domova a zo zahraničia. 

Galéria Zuzky Medveďovej organizuje aj najvýznamnejšie výtvarné podujatie vojvodinských Slovákov – Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, na ktorom udeľuje Cenu Karola Miloslava Lehotského za najlepšiu samostatnú výstavu v dvojročnom období medzi dvomi bienále a Cenu Cyrila Kutlíka za životné dielo. Súbežne s bienále sa koná Výtvarnícke snemovanie, na ktorom sa rozoberajú témy z oblasti výtvarného umenia.

V súčasnosti Galéria Zuzky Medveďovej patrí pod vedenie Múzea vojvodinských Slovákov, ktoré sa stará o program práce, priestory, umeleckú zbierku a odborné spracovanie.

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB