Pätnásť rokov činnosti Galérie Zuzky Medveďovej

Od svojho založenia 1. júla 1989 do dnešných dní Galéria Zuzky Medveďovej sa stala najvýznamnejšou výtvarnou inštitúciou vojvodinských Slovákov. Súčasné výtvarné umenie vojvodinských Slovákov sa aj vďaka Galérii Zuzky Medveďovej v novšom období inštitucionalizovalo ako jeden z najčulejších a najbohatších segmentov súčasnej kultúry vojvodinských Slovákov. Za uplynulých pätnásť rokov vo výstavných priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej záverečne s rokom 2004 bolo usporiadaných šesťdesiatjeden výstav. Z toho vyše polovičky (36 výstav a jedna dvojvýstava) boli samostatné výtvarné prezentácie popredných slovenských vojvodinských výtvarníkov, najviac akademických a profesionálnych, ale aj amatérskych a insitných maliarov. Spomenuli sme si štyrikrát aj na Zuzku Medveďovú, lebo jej závetný dar občanom Petrovca bol priamou pohnútkou k založeniu tejto galérie, spomienkovými výstavami aj na Michala Kiráľa (1955 – 1995), Oľgu Garayovú-Babylonovú (1905 – 1988) a na prvého akademického maliara z radov vojvodinských Slovákov Karola Miloslava Lehotského (1879 – 1929). Samostatné výstavy sme usporiadali aj pri príležitosti životných jubileí umelcov.

Spoločných výstav v Galérii Zuzky Medveďovej v období 1989 – 2004 bolo dvadsaťštyri: niekoľko výstav amatérskych a insitných maliarov, niekoľko výstav alternatívneho či experimentálneho výtvarného prejavu a niekoľko výstav s tematickým zámerom. Najdôležitejšou spoločnou výstavou usporadúvanou v nepárnych rokoch od roku 1991 je Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore, resp. Juhoslávii, ktorá každý druhý rok zoskupuje a prezentuje práce vyše dvadsať slovenských profesionálnych a akademicky vzdelaných výtvarníkov.
V uplynulom období bolo uskutočnené 7. bienále. Pri tej príležitosti Galéria Zuzky Medveďovej uďeľuje výtvarníkom Cenu K. M. Lehotského za najlepšiu samostatnú výstavu v uplynulom dvojročnom období, ako i Cenu Cyrila Kutlíka za životné dielo.
Od roku 1999 Galéria Zuzky Medveďovej v spolupráci s redakciou časopisu pre literatúru a kultúru Nový život organizuje Výtvarnícke snemovanie, na ktorom sa rozoberajú otázky minulosti a súčasnosti výtvarného umenia vojvodinských Slovákov.
Galéria Zuzky Medveďovej značne prispela k afirmácii a popularizácii výtvarného umenia vojvodinských Slovákov v širších rámcoch, tak v našej krajine, ako i na Slovensku. V spolupráci s Domom zahraničných Slovákov roku 2000 organizovala prvú spoločnú výstavu slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov z Juhoslávie na Slovensku pod názvom Dosahy. Roku 2004 bola spoluorganizátorom samostatnej výstavy Pavla Čániho v Prezidentskom paláci v Bratislave. Roku 2001 bola spoluorganizátorom výstavy obrazov Zuzky Medveďovej v Národnom múzeu v Belehrade a usporiadala i niekoľko prezentácií súčasného slovenského výtvarného umenia v Novom Sade (2002) a v Kikinde a Belehrade (2004).
V neblahých hospodárskych a spoločenských podmienkach Galéria Zuzky Medveďovej sa stala významnou kultúrnou ustanovizňou vojvodinských Slovákov. Touto skromnou publikáciou sme chceli venovať pamiatku na pätnásťročnú prejdenú cestu a spomenúť si na niektoré obrazy našich výtvarníkov, ktoré sme už mali možnosť vidieť vo výstavných priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej.

Vladimír Valentík

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB