Etnologická zbierka

Etnologická zbierka obsahuje predmety týkajúce sa materiálnej a duchovnej kultúry Slovákov vo Vojvodine. Prevahu v zbierke majú predmety z domácnosti, interiérny textil a časti ľudového odevu. V etnologickej a kultúrnohistorickej zbierke dominujú predmety z Báčky, ale obsahujú predmety z územia celej Vojvodiny.

Väčšina zbierkových predmetov datuje z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Muzeálna zbierka obsahuje množstvo raritných predmetov. Najstarším exponátom múzea je nebožiec s dreveným držadlom, ktorý datuje z roku 1783 a pôvodom je z Báčskeho Petrovca.

320 Svrdlo neboziecNebožiec z roku 1783, inv. č. 320
Etnografická zbierka Múzea vojvodinských Slovákov

Domácka výroba vojvodinských Slovákov bola príznačná tak pre mužov, ako aj pre ženy v domácnosti. Zvlášť bolo vyvinuté pestovanie a spracovanie konopy pre seba a pre trh. Pradenie a tkanie konopných vláken, z ktorých sa vyrábali stovky uterákov, prikrývok a vriec, bolo priam tradíciou. Gazdiné si takto zabezpečili textílie pre svoju domácnosť a členov rodiny a zvyšok výrobkov predávali na trhu. 

V etnologickej zbierke sa nachádzajú čepce z rokov 1840 až 1880, ktoré predstavujú raritné exempláre v múzeách v Srbsku vôbec. Zaujímavé sú svojím vzhľadom a spôsobom výroby.

Cepiec

Čepiec, inv. č. 400,
Etnologická zbierka Múzea vojvodinských Slovákov

Krátke nahliadnutie do etnologickej zbierky Múzea vojvodinských Slovákov nám podáva tie základné informácie, ktoré by mali podnietiť k štúdiu bádateľov, študentov a záujemcov o kultúrnu históriu vojvodinských Slovákov.

V súčasnosti prebieha proces digitalizácie zbierky, ktorý uľahčí jej vyhľadávanie a používanie.

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB