Galérii Zuzky Medveďovej k 20. narodeninám

V roku 2009 vojvodinskí Slováci si pripomínajú pozoruhodné výročia popredných ustanovizní kultúry, ku ktorým im po prvýkrát svojrázne zagratuluje aj novozaložený Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Jednou z nich je aj Galéria Zuzky Medveďovej z Petrovca, ktorá 1. júla 2009 oslávi 20 rokov založenia a kontinuovanej práce na ochraňovaní, zveľaďovaní a rozvoji slovenskej vojvodinskej výtvarnej scény.

Za 20 rokov v tejto galérii vznikla bohatá kolekcia výtvarných diel, ktorú charakterizuje predovšetkým žánrová vyváženosť a premyslená politika prezentačnej činnosti. Zato vďačíme tak výtvarným umelcom z radov vojvodinských Slovákov, ktorých úspechy sú merané často svetovými meradlami ako aj odbornej práci vedúcich osobností galérie. Nie každá oblasť kultúry vojvodinských Slovákov sa môže pochváliť takouto bilanciou, ktorá je vlastne výsledkom kontinuovanej práce a dobrých základov položených v minulosti.
Premyslený a systematický prístup k výtvarníctvu vojvodinských Slovákov v sebe zahŕňa aj oblasť spravovania výtvarným kultúrnym dedičstvom. Ide o zložitú a zodpovednú činnosť, ktorá zároveň môže byť sama o sebe tvorivá a inšpirujúca, o prenášanie kultúrnych artefaktov z generácie na generáciu, ich zaraďovanie do nových kontextov, neopakovateľnú interakciu s okolím. Svojou históriou umožňuje, aby tieto kultúrne hodnoty nadobúdali nové významy a aby svoje rozprávky rozprávali odznova.
20. výročie Galérie Zuzky Medveďovej oslavujeme práve v deň jej založenia svojráznou kontextualizáciou a autoaktualizáciou, kedy v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov predstavujeme kultúrnej verejnosti Nového Sadu desať do prednedávna najohrozenejších, dnes už reštaurovaných olejomalieb našej prvej akademickej maliarky. Tieto diela v deň 20. výročia budú svedčiť o bohatom výtvarnom dedičstve vojvodinských Slovákov, zdôrazňujúc ľudskú tvorivosť a kultúrnu rozličnosť. Za týmto krokom budú iste nasledovať nové kroky, podobné vo svojej inovatívnosti a opäť rozličné vo svojich obsahoch. Keď v týchto predsavzatiach budeme úspešní, vtedy budeme prácu nášho Ústavu nazývať účelovou a kultúru vojvodinských Slovákov integrovanou na základe svojich osobitostí a špecifík.

riaditeľka
Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
Milina Sklabinská

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB