Zvonimír Pudelka: Black & White, samostatná výstava

21.05.2016 – 15.07.2016 – Zvonimír Pudelka: Black & White, samostatná výstava.

Zvonimir Pudelka Plagat black and white1

Zvonimir Pudelka Katalog Print1

 Zvonimir Pudelka Katalog Print21

Zvonimir Pudelka Pozvanka Pudelka Print1

  

K výtvarnej tvorbe Zvonimíra Pudelku

  Zvonimír Pudelka ako vizuálny umelec má široké spektrum záujmov: od kresby a maľby, priestorového prejavu pomocou objektov a inštalácií, grafického  dizajnu až po kostýmové výtvarníctvo, scénografiu a módny styling. Teda bohatý umelecký potenciál prejavenia sa v širokom zábere.

  Maliarsky prejav Zvonimíra Pudelku je poznačený súčasnou populárnou kultúrou a médiami. Vychádza z uvedenej senzibility a osciluje od figurálneho znázornenia až po abstraktné zobrazenie akrylovými farbami bez ich tónového odstupňovania. Jeho maľby často využívajú minimum chromatických hodnôt a pozostávaju z iba dvoch farebných plôch. Čierna a červená sú jeho obľúbené farby.

  Často vytvárajúc obrazy v klasickom médiu maľby využíva pri znázornení zásady charakteristické pre plagátovú tvorbu. Pritom využíva aj písmo s dôrazom na jeho typografickú zložku, a najmä ako  odkaz charakteristický pre vizuálnu skutočnosť súčasnej reklamy a súčasnej vizuálnej komunikácie.

  Okrem toho pri maľbe Zvonimíra Pudelku zaujali abstraktné biomorfné kompozície pripomínajúce oči. Tieto obrazy akoby mali surrealistickú zložku. Maľuje ich často aj na neobvyklých materiáloch prekračujúc médium maľby a prestupujúc na omaľované objekty, či objekty-maľby (nástenné inštalácie z plechovíc).

  Osobitnou staťou v jeho doterajšej vizuálnej tvorbe  sú obrazy, ktoré majú základ v prírode a pomocou Pudelkovej výtvarnej intervencie dostávajú novú estetizovanú, či umeleckú podobu. Na tejto stope sú v jeho priestorovom prejave novšie aj intervencie a autorské stvárňovanie pri vyrastaní ozdobných tekvíc.

  Najnovší cyklus prác Zvonimíra Pudelku pozostáva z neobvyklých osrstených malieb na živočíšnej kožušine. Tieto práce pokračujú v Pudelkovom prejavovaní záujmu o prírodu a prírodné materiály, ale zároveň rozširujú obzory našej umeleckej vnímavosti.

Vladimír Valentík, kurátor výstavy

 

Dvojitá optika

  Akademický maliar, módny štylista a pedagóg Zvonimír Pudelka patrí do strednej generácie slovenských vojvodinských výtvarných umelcov, ktorí študovali aj v Srbsku aj na Slovensku. Už počas štúdia prejavil záujem o komplexné vizuálne možnosti v oblasti výtvarného umenia. Zameriaval sa tak na klasické, ako i na avantgardné prejavy, ktoré sa pohybujú od kresby, maľby, grafického dizajnu po priestorové objekty, kostýmové výtvarníctvo, scénografiu a módny styling.

  Pudelka v práci aktívne zasahuje do reality každodenného života a tvorivo reinterpretuje jednotlivé segmenty umeleckého pojímania. Robí to s cieľom demystifikovať konvencie a vedome ponúka dvojitú optiku percepcie svojich artefaktov. Významnú úlohu v jeho tvorbe hrá fantázia, ktorá vytvára primárny predpoklad tvorivého prístupu k realite – novej realite. Dá sa to ilustrovať jeho bioskulptúrami z osušených tekvíc, ktoré modifikuje počas rastu rôznymi intervenciami, ako i inštaláciami z ovčích a kozích koží, ktoré napína na rámy a strihaním, holením, farbením úplne mení ich pôvodnú podobu.

  Divákovi zostáva poddať sa autorovej manipulácii a akceptovať zážitkovú klímu nezáväznej infantilnosti neovplyvnenej pochybnosťami, skepsou a rôznymi racionálnymi prekážkami. Zároveň musí nájsť si cestu späť k pôvodnému objektu. Taký návrat je bohatší o novú skúsenosť a zároveň je to nová schopnosť dívať sa na objekt ako na potenciálne premenlivý a zmeniteľný. V tom je záhada umenia.

Pavel Čáni

 

FOTOGRAFIE Z OTVÁRANIA VÝSTAVY

 

 • Zvonimir_Pudelka_2016_01
 • Zvonimir_Pudelka_2016_02
 • Zvonimir_Pudelka_2016_03
 • Zvonimir_Pudelka_2016_04
 • Zvonimir_Pudelka_2016_05
 • Zvonimir_Pudelka_2016_06
 • Zvonimir_Pudelka_2016_07
 • Zvonimir_Pudelka_2016_08
 • Zvonimir_Pudelka_2016_09
 • Zvonimir_Pudelka_2016_10
 • Zvonimir_Pudelka_2016_11
 • Zvonimir_Pudelka_2016_12
 • Zvonimir_Pudelka_2016_13

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB