Заштита непокретног културног добра

У 2019. години, у циљу заштите непокретног културног добра споменика културе – Најстарије куће, која је под заштитом Покрајинског завода за заштиту споменика културе и под управом музеја, пројектом су обезбеђена средства за замену крова. Радови су изведени под надзором завода.  Кров ове куће није поправљен нити замењен од 2002. године, тако да  је био веома оштећен, посебно око димњака. Реакција одговорних била је брза, а средства за рад обезбеђена су захваљујући конкурсу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Крајем 2019. године одржан је састанак представника општине и стручњака Покрајинског завода за заштиту споменика културе, како би се пронашло одговарајуће решење за спровођење пројекта обнове Најстарије куће и околине, као и за пресељење мњача. У пројекту, који је 2011. године завод израдио за музеј, укључен је и предлог за пресељење мњача који је у приватном власништву у Бачком Петровцу. До састанка је дошло и због тога што је мњач почео да се распада и имао озбиљна оштећења, па је било потребно наћи решење за његово очување за будуће генерације. Закључак састанка био је позитиван, те је договорено  да локална самоуправа откупи мњач од власника, а завод обезбеди средства и 2020. године обави потребне радове на измештању мњача.

Да би сачувао непокретно  културно наслеђе, музеј је, уз финансијску подршку Општине Бачки Петровац, купио мњач који је под заштитом Покрајинског завода за заштиту споменика културе и под управом музеја. Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину припремио је пројекат и обезбедио средства за реализацију пројекта пресељења мњача. Под надзором стручњака завода, мњач је успешно пресељен у двориште Најстарије куће. Пројекат је реализован у периоду јул – септембар 2020. године. Након тога, уследили су радови на поплочавању и модификацији уличног тротоара, окућнице и дела дворишта. Изграђена је нова информативна табла испред комплекса и стубни стативи са информативним садржајем у дворишту. Нова табла је такође постављена изнад улаза у Галерију „Зуска Медвеђова“. Средства за ове информативне табле добијена су на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –  националне заједнице.

Током летњих месеци 2020. године, зидови куће, спољашњост и унутрашњост, као и пећ у задњој соби, у потпуности су поправљени и сређени. Собе су окречене, дезинфиковане, проветрене,  а у собама су се ложиле пећи како би се смањила влага у кући. После грађевинских радова и дезинсекције, музејски предмети су враћени у кућу. Разбој за ткање, који је музеј добио на поклон крајем 2020. године, постављен је у задњој соби. По завршетку радова штампан је флајер са основним информацијама о комплексу.

Приредила: Ана Сеч-Пинћир

18. марта 2021

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB