Мњач

Mniac1

Мњач је под заштитом државе као значајно непокретно културно добро и представља изум народне технике, једини ове врсте сачуван на територији Војводине.

Досадашња теренска истраживања на подручју Војводине показала су да само у Бачком Петровцу постоји овакав тип механизма, који је, за некадашње прилике овог краја, представљао драгоцени економски објекат. Мњач, који ће своју функцију обављати наредних сто година, саградио је Павел Данко 1862/63. године. Помоћу овог механизма „трљањем“ је омекшавана кудеља, која се потом гребена, класира и напослетку преде.

Објекат се састоји од механизма за омекшавање кудеље, који је наткривен кровном конструкцијом. Кровна конструкција лежи на десет кружно распоређених стубова.

Механизам је сачињен од кружне стазе на коју се полаже кудеља, по којој се креће камени точак који је омекшава. Камени точак је пречника 130 цм, ширине 50 цм и тежине око 2 тоне. Точак су покретали коњи, посредством система греда повезаних у троуглове. На механизам су накнадно додати елементи за покретање електромотором, тако да је од 1939. године механизам кудељаре покретала струја.

Мњач је био у функцији све до почетка 60-тих година 20. века.

Mniac2   

Mniac3

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB