Mniač

Mniac1

Mniač je pod ochranou štátu ako významná nehnuteľná kultúrna pamiatka. Predstavuje vynález ľudovej techniky a je jediný svojho druhu zachovaný na území Vojvodiny.

Doterajší terénny výskum na území Vojvodiny potvrdil, že iba v Báčkom Petrovci sa nachádza tento druh mechanizmu, ktorý pre niekdajšiu situáciu na tomto území predstavoval hodnotné hospodárske a ekonomické zariadenie. Mniač, ktorý bude svoju funkciu vykonávať nasledujúcich sto rokov, postavil Pavel Danko v rokoch 1862/63. Mniač trením zjemňuje konopu, ktorá sa potom češe, triedi a nakoniec sa pradie.

Celkový objekt pozostáva z mechanizmu na zmäkčovanie konopí, ktorý je nadkrytý strechou. Kúžeľovitá strecha leží na desiatich stĺpoch v kruhovom rozložení. Mechanizmus pozostáva z kruhovej dráhy (postele), po ktorej sa pohybuje kamenné koleso. Na dráhu sa kladú konope, ktoré koleso pri pohybe zmäkčuje. Kamenné koleso je priemeru 130 cm, šírky 50 cm a hmotnosti asi 2 tóny. Koleso bolo poháňané koňmi pomocou systému drevených hranolov spojených do trojuholníkov. Od roku 1939 mechanizmus bol poháňaný elektromotorom.

Mniač bol v prevádzke do začiatku 60. rokov 20. storočia.

Mniac2   

Mniac3

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB