Конкурс за избор директора Музеја војвођанских Словака

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и&нбсп; члана 21, 22. и 23. Статута Музеја војвођанских Словака (даље МВС), Управни одбор МВС у Бачком Петровцу на седници одржаној дана 15. септембра 2017. године донео је Одлуку о расписивању

КОНКУРСА

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 • Држављанство Републике Србије,
 • да има високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије – мастер, или специјалистичке академске студије, или специјалистичке струковне студије, или високо образовање на основним студијима у трајању од четири године) – хуманистичког смера,
 • Пет година радног искуства на пословима у струци,
 • Учешће и руковођење у стручним, научним, или музејским пројектима,
 • Руководеће способности, знање и искуство,
 • Знање словачког језика.

Осим пријаве на конкурс, кандидати треба да приложе:

 • Биографију,
 • План рада и развоја установе,
 • Доказ о држављанству,
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • Потврда о радном искуству,
 • Потврда да кандидат није кривично гоњен.

Директор се именује на период од четири године.

Рок за пријављивање на конкурс почиње од дана објављивања истог у недељнику “Hlas ľudu”, тј. од 23. септембра до 07. октобра 2017. године.

Пријаве на конкурс треба послати на адресу: Музеј војвођанских Словака, М. Тита 23, 21470 Бачки Петровац. Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће узимати у обзир.

Овај оглас се објављује на сајту Националне службе за запошљавање, на интернет страници Општине Бачки Петровац, у недељнику “Хлас ľуду”, у програму Радија Петровац, на интернет страници МВС и најмање једним дневним новинама, које се дистрибуирају на целој територији Србије.

Детаљније информације о конкурсу се могу добити на тел.: 021/781-377 или путем емаил поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB